Får man enligt islam (shia) gå ut med killen (för att prata) utan att göra haram?

Fråga:
Salam! Om man har tänk att gifta sig med en kille men vill lära känna honom bättre, får man enligt islam (shia) gå ut med killen (för att prata) utan att göra haram? Tack för ert svar! Tack att ni finns, man lär sig mycket.

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser!

Om detta sker endast i detta syfte och i begränsad omfattning, med föräldrarnas medvetenhet och tillsyn och på öppen plats så att tjejen och killen inte är helt ensamma utan att någon kan komma in samt, vad gäller själva samtalsinnehållet, så får detta heller inte vara utanför ramarna för vad som är tillåtet. Helst skulle man kunna göra det i familjesammanhang och under familjesammankomster där båda familjer samlas – om möjligt gör t.o.m. en mindre resa tillsammans – för att båda parter får möjlighet att lära känna varandra bättre under naturligare omständigheter. På det sättet får både familjerna möjlighet att umgås och lära känna varandra samtidigt som tjejen och killen får möjlighet till att samtala enskilt under familjernas uppsikt. Anledningen till att det är bättre ju mer begränsande ramarna för denna typ av lära-känna-samtal är, är att det är oerhört viktigt att vara väldigt uppmärksam då shaitan alltid ligger på lur för oss alla och tar varje tillfälle i akt för att försöka ta sig in från de minsta av öppningar som uppstår för att locka och vilseleda oss samtidigt som vår egen nafs al-ammarah (det beordrande jaget) också kan mana oss till olika orätta handlingar – från en oren blick till ett okyskt ord till en otillåten handling. Människans hjärta och själ är känsliga och varje liten handling sätter sina spår – på gott och ont – så det gäller att vara alert med Guds hjälp och välsignelse inshaAllah!

När allt kommer omkring så är Guds belåtenhet det högsta och det bestående så att inleda ett nytt skede av sitt liv genom att söka Guds belåtenhet medför sannerligen Guds välsignelse inshaAllah – kheir inshaAllah!

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till att vandra på Hans stig i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syskon
Den Väntades Vänner