Om en man skulle gå i byxor skulle han också då få piskrapp?

Fråga:
Hej jag har en fråga om sharialagar. Jag har läst att en kvinna i Sudan fick piskrapp när hon gick i byxor, men om en man skulle gå i byxor skulle han också då få piskrapp? Tack så mycket på förhand!

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam och hej kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland möjligheten till kunskapssökande och logiskt tänkande.

Att gå i just byxor har inget direkt samband med sharia-lagar! Islamiska lagar och föreskrifter är framförallt ramar för olika koncept som visar gränserna inom vilka individen/samhället kan röra sig. Alltså finns det snarare ramar för hijab och inte ett specifikt angivelse om diverse klädesplagg som exempelvis byxor är tillåtna eller inte. Vad gäller den yttre hijaben för just kvinnor som delvis skiljer sig från vad som gäller för män – observera att det även finns en inre hijab som gäller både män och kvinnor – så är helhetsramarna mycket enkelformulerad och sammanfattat enligt följande: kroppen – utom ansikte och händer – ska täckas, kroppensfigur och -kurvor ska inte skönjas, blygsam klädsel som inte drar uppmärksamhet. För mer kunskap om ämnet besök: www.minhijab.nu

För att förtydliga ännu mer, som vi antar att du skulle uppskatta, så exempelvis vad gäller just byxor, kan det bli ett olämpligt klädesplagg om det bryter mot någon av de ramarna – t.ex. om byxorna är väldigt tighta och hela kroppsformen är tydligt märkbar och inget längre överdelsplagg faller över den heller, eller om byxorna är korta så benen syns eller liknande vilket också gäller om exempelvis en skjorta skulle vara för taight, genomskinlig etc. Så det är inte den specifika klädesplaggen i sig som är problemet utan om huruvida helheten av klädstilen faller inom ramen för hijab. Med allt det sagt så använder många muslimer eller muslimska kvinnor för den delen, byxor som en del av sin klädstil men de kombinerar det i sin klädstil som ska falla inom hijab-ramen.

Vad gäller just det specifika fallet du nämner, så gäller det att studera just det specifika fallet närmare och mer i detalj för att kunna bedöma vad som skett egentligen och på vilka grunder. Alltså går det inte att direkt sammankoppla piskrapp med Sharia-lagar utan förbehåll eller med att kvinnan gått i byxor; eftersom att ha på sig byxor är inget straffbart i sig utifrån det ovan förklarade. (dock värt att påminna sig att kombinationen kvinna-byxor-piskrapp-sharia tillsammans i en nyhetsrubrik säljer!) Därmed kan vi inte besvara vad detta specifika fall rört sig om utan att ha studerat det faktiska fallet. Så, förutsatt att händelsen stämmer, kan det ha haft att göra med allt från brytande av landets specifika lagar – indirekt oberoende av sharia-lagar – eller överträdande av hijab-normerna som landet själva specificerat – exempelvis att landet bestämt att man inte får gå i byxor, till begående av ett allvarligare överträdelse eller något helt annat – med andra ord kan det röra sig om nästan vadsomhelst för att religionen specificerar som sagt inte specifika klädesplagg som så utan snarare anger ramarna och det är upp till individen att välja klädesplagg som faller inom ramen. Sedan förekommer det i alla länder kulturellt betingad acceptans eller förkastande av olika fenomen och företeelser däribland kläder och det är en helt annan fråga som vi inte ska gå in på!

Vi hoppas att detta svar belyser frågan och ger en tydligare helhetsbild som leder till mer kunskap och fortsatt kunskapssökande inshaAllah (om Gud så vill)!

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till ständig kunskapssökande och igenkännande och efterföljande av sanningen var vi än finner den inshaAllah!

Tack själv för att du frågade och sökte svar

Den Väntades Vänner