Vad har en muslim man för plikt för hijab för sin fru?

Fråga:
Salam broder, min frågan är, vad har en muslim man för plikt för hijab för sin fru. Kan en tvinga sin fru att ta hijab och hur lång får det gå? eller är det frivilligt och räcker med att mannen säger ifrån hennes hijabfrihet eller vilka plikter åliger mannen? berätta i detaljer. Tack på förhand för ett svar.

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet Islam.

”Tvång” är ett kraftigt ord och inte korrekt i sammanhanget. Om med tvång menas våld så är det förstås uteslutet och kommer inte ens på fråga.

I synnerhet i fråga om aqa’ed som refererar till religiones trospelare bl.a. tawhid – tron på Gud och Hans enhet – är sådant som varje människa själv måste acceptera med sitt hjärta. Det är ingenting man kan tvinga på andra och hjärtats acceptans utav människans fria vilja är villkoret för tron.

Har man accepterat dessa trospelare så har man accepterat Gud och med det Hans Profet(S) och med Hans budskap genom Islam. Och har man accepterat religionen så ska man acceptera hela den och följa alla dess regler; att plocka för sig de delar av religionen som man ”gillar” eller ”vill utföra” och lägga undan de delar av religionen som man ”ogillar” eller ”inte vill” är inte korrekt! Detta är vad som gäller i helhet.

När det kommer till hijab så är att ”tvinga” hijab på sin fru inte rätt väg inom Islam utan hon måste själv vilja följa Gud, i fråga om hijab och annat, utan att någon ska tvinga henne så att det ska vara ett följe som är rotad i tron och stabilt. Med det sagt så betyder det inte att lämna saken där utan du behöver snarare försöka mana din hustru till att följa denna Guds lag precis som alla andra Guds lagar i.o.m. hennes tro på Gud som den Allvetade Allsmäktige som vet vårt bästa och som satt dessa regler för vårt bästa.

När det gäller just hijab handlar det oftast om olika typer av rädsla för begräsning eller utanförskap i samhället och likande saker. Så du behöver framförallt tala med din hustru och lyssna på henne och se hennes syn på saken och vad det är som gör att hon inte har hijab och tala om varför du vill att hon ska ha det. Ibland kan det som sagt handla farhågor som bygger  på okunskap och oerfarenhet och ibland kan det bara vara behov av stöd för att ta steget o.s.v

En rekommenderad väg att ta bl.a. är kunskapsvägen! Så att du tillsammans med din hustru kan framförallt utforska ämnet hijab; vad står hijab för egentligen, vad hijaben har för funktion, varför det är viktigt, vilka ramar och lagar är det som gäller för kvinnans respektive mannens hijab, vilka samhällseffekter hijab har och framstående och framgångsrika kvinnor med hijab genom tiderna m.m.

Det i sig kan komma att utgöra en stark grund som bygger på större kunskap och förståelse av konceptet för att vidare kunna ta beslut baserad på insikt inshaAllah!

För mer kring ämnet hijab och dess olika aspekter se www.minhijab.nu!

InshaAllah kan detta vara utav hjälp för er och må Gud vägleda och välsigna oss alla till att följa Islam så som Han behagar i det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) och i uppriktig förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara ankomst inshaAllah!

Inkludera oss i era böner kära syskon