Hur är reglerna att be bakom en shikh?

Fråga:
Salam waleikum , min fråga är kanske konstigt eftersom jag kan be själv, men har inte bet efter Mulo innan jag har bet men kan inte reglerna riktigt om man ska be innan Mulo på morgonen eller på eftermiddag osv ,  när jag har gjort min njiat efter Mulo har jag bara sagt det Mulo säger och gör jag gör desamma . Jag kan inte reglerna hur man ber efter Mulo om jag ska be innan han eller efter han, jag vågar inte fråga vem som helst o vågar inte fråga pappa är rädd att han blir arg på mig,och jag vill absolut inte göra han besviken . Snälla hjälp mig så jag går den rätta vägen i islam . Är tacksam för allt svar jag får.. Asalam walaikum

Svar:
I Guds Namn

Wa alaykum as-Salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning.

Om du menar reglerna kring salat jama’a (samlingsbön) där en imam jama’a (böneledare) leder bönen, då gäller det som du själv också sagt, först och främst att ha det i sin niyya (avsikt) att t.ex.: jag ber salat sobh jama’a, i följe av just den imam jama’an.
En viktig sak när det gäller niyya och inledande av bönen, är att det gäller att imam jama’at ska ha gjort niyya och inlett bönen med Allah-o-akbar, innan de som ber bakom gör detsamma. Det gäller även att de som står framför en själv, eller de vilka man länkas till samlingsbönen genom, ska ha utfört niyya och inlett bönen innan den som står bakom gör detta. Allt för att länkas på korrekt sätt till samlingsbönen.

När det gäller bönens olika moment, står imam jama’a för recitationen av surah Fatiha och surah efter istället för alla som ber. Alltså reciterar han surah Fatiha och en andra surah i första och andra rak’at (böneenhet), medan de som ber bakom honom är tysta. De ska alltså inte recitera med honom utan imam jama’a är den som reciterar dessa.

Alla bönens övriga moment – från rokoo’ (bugningsställning [inför Gud] i tillbedjan) till sojood (sätta pannan ned på jorden [inför Gud] i tillbedjan), till tasbihat (glorifiering av Gud) i tredje och fjärde rak’at om det skulle vara dhohr, asr, maghrib eller ’isha bön och allt som reciteras i dessa – ska man recitera själv. Alltså står INTE imam jama’at för det, utan man yttrar dem själv, men man försöker hålla takten ungefär på samma nivå som imam jama’at för att samlingsbönens ordning ska bevaras.

Med andra ord ska man följa imam jama’at även i bönens olika moment så att samlingsbönen blir enhetlig och alla som är med, ber tillsammans men enade som en. Allstå, går imam jama’at till rokoo’ gäller det att följa med nästan omgående, och går han till sojood eller ställer sig upp så gäller samma sak.

Dessa är de mest allmänna regler som gäller i helhet och inshaAllah hjälper dem till att börja med. Det finns även mer detaljerade regler som kan vara bra att kunna för olika fall som kan uppstå. För detta gäller det att vända sig till en fiqh (rättslära) regelbok som förklarar om just bönen eller till sin marji’ (rättslärd som man efterföljer).

Slutligen så har du gjort jätte bra i att fråga. Men din far skulle troligtvis inte bli besviken, utan snarare bli glad att du är så mån om din religion och frågar för att du så gärna vill lära dig följa din religion på rätt sätt. Det är en värdefull egenskap och något som du absolut ska vara tacksam till Gud för. Det är mycket bättre att fråga och lära sig göra rätt än att fortsätta vara okunnig och göra fel.
Samtidigt förstår vi att du inte vill fråga vemsomhelst och det är också en jätte bra egenskap, då det kan vara skadligare att fråga fel person än att inte fråga alls. Det gäller alltså att hitta en pålitlig person som är sannfärdig och kunnig om den saken för att fråga och få rätt svar inshaAllah.

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till Sig inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner
Den Väntades Vänner