Händelsen då änglarna gjorde sujod till Adam

Fråga

Al salam Alaykom! Jag har funderat på händelsen då änglarna gjorde sujod till Adam och då ibles var ombedd att göra detsamma. Jag förstår inte konceptet bakom att göra sujod till en människa. Vad är meningen? Vad betyder det? Varför ska en skapelse gör sujod till en annan skapelse. Tack på förhand Må Gud belöna er

Svar 

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syster

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning i Ahl al-Baits(A) följe inshaAllah!

Det gäller att göra en viss skillnad på denna sojood och den sojood vi är vana vid bl.a. via bönen som ett av dess moment. Hela sammanhanget och avsikten är avgörande i frågan och änglarnas sojood inför Adam kan  analyseras ur flera aspekter.

När det gäller denna sojood och utförandet av den, handlade det i själva verket om en handling av lydnad och underkastelse inför Gud som Själv gett befallningen. Alltså i första hand var det frågan om att lyda Gud och underkasta sig Hans befallning utan förbehåll, för att Han befallt till det. Så ur en aspekt av frågan kan man kanske säga att det faktum att den första människan, profeten Adam(A), var en del i det hela i viss mån en sekundär faktor. Men ur en annan aspekt var det snarare mer avgörande ur ställningssynpunkt att det faktiskt var profeten Adam(A) som skulle göras sojood inför. Detta på så vis att denna sojood var också en fråga om att visa ödmjukhet inför profeten Adams(A) ställning. Även detta kan ha flera aspekter däribland att Guds bästa skaplese, Profeten Mohammad(S) och hans Ahl al-Bait(A), fanns i profeten Adams(A) ätt.

Så denna sojood var allt som allt inte en dyrkans-sojood; det är endast, och återigen endast, reserverad Gud och ingen annan. Denna sojood var snarare en lydnad och underkastelse-sojood inför Gud, baserad på Hans befallning och inför ställningen av Hans bästa skapelse. Den centrala faktorn i det hela var alltså Gud och det hela viktigt för att det var Guds befallning och Guds lydnad, Guds skapelse och total underkastelse inför Gud.

InshaAllah belyser svaret frågan och förtydligar grunden till det hela.

Må Gud vägleda och välsigna dig och oss alla till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i både handling och ord, i uppriktig förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara ankomst inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner syskon

Den Väntades Vänner