Fredens religion

Fråga

Hej,

Ja läste er text om att islam är fredens religion.
Vad är det som gör att t.ex. Is eller liknande, tolkar Koranen och andra skrifter så galet? Vad är det för citat som vissa muslimer tolkar som allt annat än fredligt?

Svar

I  Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam (fredshälsningar) och hej kära broder

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland Hans barmhärtighet som omfattar allt.

Det är en ganska omfattande fråga med flera aspekter och detta svar är en helhetssvar som belyser ett par av dessa.

Grundanledningen till att detta sker är att religionen, däribland skriften d.v.s. den heliga Koranen, tolkas helt enkelt till underdrift eller överdrift. Detta medan religionens lära i sig, inklusive den heliga Koranen och dess manifestation i Profeten Mohammads(S) förfarande, är i total balans.

För att förtydliga vad som kan hända, relaterat till just skriften, tar vi ett enkelt exempel på en konkret sak som många extremistgrupper bygger hela sina ideologi och utagerande på. Genom att plocka specifika verser ur sitt sammanhang och förstärka dem på bekostnad av andra verser, hela kontexten och helheten av religionens lära, förvrängs det budskap som egentligen förmedlas. T.ex. kan följande vers lyftas fram med betoning på allra första delen:

”Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden. Kämpa inte mot dem i den heliga Moskéns närhet, om de inte själva tar upp striden där; men kämpar de mot er [där], så döda dem. Det är förnekarnas lön.” (Den heliga Koranen 2:191)

Dessa grupper tenderar då att ta de första orden och påstå att ”skriften säger att vi döda och fördriva” och detta, påstår dem, gäller utan vidare. Visserligen står ”döda” men vad dessa grupper, speciellt deras överhuvuden gör, är att medvetet se till att betona den delen och få resterande att hamna i skuggan. Detta för att på så vis kunna driva igenom sin agenda. Att detta är ren förvrängning kan enkelt ses bl.a. genom att se ett par av de verser som omger denna urplockade versen. Då blir det enligt följande:

”KÄMPA för Guds sak mot dem som för krig mot er, men var inte de första som griper till vapen; Gud älskar sannerligen inte angripare.
Och döda dem då var ni än möter dem och fördriv dem från de platser varifrån de har fördrivit er; ja, förtryck är ett värre ont än döden. Kämpa inte mot dem i den heliga Moskéns närhet, om de inte själva tar upp striden där; men kämpar de mot er [där], så döda dem. Det är förnekarnas lön.
Men om de lägger ned vapnen [skall de se att] Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig.
Och kämpa mot dem till dess allt förtryck upphör och all dyrkan kan ägnas Gud. Om de då slutar [strida] skall alla fientligheter upphöra utom [mot] de orättfärdiga [som vill kämpa vidare]. ” (Den heliga Koranen 2:190-193)

Nu när man läser versen i sitt sammanhang och får en lite bredare perspektiv genom bara omgivande verser, ser man tydligt och klar att det inte är frågan om ett villkorslöst dödande efter eget smak. Både före och efter förekommer det tydliga och klara restriktioner och regleranden som ramar in och bl.a. anger att inte angripa och inleda angripande, att kämpa och försvara sig men inte fortsätta om fienden backar, att det är de orättfärdiga som fortsätter söka stridigheter som ska besvaras och stås upp mot m.m. Dessa är bara några uppenbara punkter som kan uppfattas bara av att se textens uppenbara innebörd när man ser den i sin kontext, och detta utan att ens en gång se saken i relation till alla religionens föreskrifter och ur hela religionens perspektiv.

Med detta sagt skulle det således vara inkorrekt likaså, att påstå att ”fredligt” innebär att låta förtryckare förtrycka och inte säga ifrån för att inte verka ”ofredlig”. Mot förtyck ska man stå upp, säga nej och kämpa – med olika medel som ökar i grad varav det sista är att ta till vapen. Gör man inte detta sprider det lika mycket fördärv. Detta eftersom förtryckare då ges utrymme och får fritt fram att härja runt som de vill, medan de förtryckta får ta smällen. Något som kan slutledas även genom logisk härledning och genom att ta en titt omkring i världen idag.

Med båda delar i sikt, står det klart och tydligt att Gud i den heliga Koranen och med det Islam, förespråkar medelvägen som kännetecknas av balans och att var sak har sin egen plats, vilket gäller krig och fred också. Ser man på Profetens(S) yttranden samt ageranden så förespråkas samma budskap i enlighet med den heliga Koranen.

För övrigt, kan vara intressant att veta att själva ordet Islam och likaså hälsningsbegreppet ”salam” kommer ur begreppsroten ”silm” som innebär fred och frid.

Detta var endast ett par enklare aspekter av frågan som är rätt så omfattande och har utrymme för mycket mer djup. Dock hoppas vi att du fått en inledande helhetssvar som belyst frågan en del och som öppnar upp nya vyer inshaAllah (om Gud så vill).

Må Gud vägleda dig och oss alla till att känna igen och våga stå upp för sanning och rättvisa i alla lägen inshaAllah!

Med vänliga hälsningar
Den Väntades Vänner