Vilken begränsning finns det för flickorna och pojkarnas vänskap?

Fråga:
Vilken begränsning finns det för flickorna och pojkarnas vänskap?

Svar:
Relation mellan icke-mahram (främmande) utan att förrätta vigsel leder till att begå synd. Det är otillåtet (haram) och man måste försöka bana vägen för äktenskap. (Seyyed Sistani)

Imam Baqir(A) sade: ”Att prata (utan gränser) med en främmande kvinna är av Satans fällor.” och därför en troende bör avhålla sig eller inskränka så mycket som möjligt. (Seyyed S. Shirazi)

Troende män och kvinnor ska helst undvika att ha relation förutom vid behov i studier eller jobb trots ren avsikt. (Seyyed Fadhlallah)

I allmänna församlingar eller på lektion och liknande gör det inget att ha normala och vanliga samtal. Utöver detta är det otillåtet (haram) med undantag av att de verkligen vill förbereda sig för äktenskap och detta kan ske till en viss grad för att endast de lär känna varandra. Upprepade erfarenheter visar att flickorna och pojkarnas vänskap är av Satans fällor och leder till att begå synd. (Ayatollah Makarem Shirazi)