Domedagen

Som alla muslimer så tror shia muslimerna på att Allah(SWT) kommer att återväcka människorna igen efter att de dör då de ska hållas ansvariga för de gärningar som har utförts under livet för att sedan straffas eller gottgöras. På domedagen kommer alla människor att återväckas i de fysiska kropparna som de hade då de levde. Det som har skrivits i den heliga Koranen tillsammans med traditionerna från den Heliga Profeten(S) beskriver att ett helvete eller paradis existerar.

Samtidigt finns även stadiet i graven(al-barzakh), dvs. innan domedagen, vågen av sanning(al-mizan), vägen(as-sirat), ”höjderna” platsen mellan helvetet och paradiset (al-a’raf) och bokföringen där alla de goda och onda gärningar står bokförda(kitabu ’l-a’mal) beskrivna. Shia muslimerna tror därför att alla kommer att få den bestraffning eller belöning som varje människa förtjänar.
Allah(SWT) säger i den heliga koranen att: ”Den som utför en atomsvikt av godhet kommer att få se det på sista dagen och den som utför en atomvikt av ondhet kommer att få se det på den sista dagen”.