Hur kan du beskriva Honom?

Fråga:
Hur kan du beskriva Honom?

Svar:
Flertalet verser i den Helige Koranen pekar på Hans existens. Som exempel kan Abrahms(A) argument nämnas som sade: ”Min Herre är Den som skänker liv och skänker död.” [Kungen] svarade: ”Jag skänker liv och jag skänker död!” Då sade Abraham: ”Gud låter solen gå upp i öster; låt den då gå upp i väster!” Och [kungen], som förnekade sanningen, blev förstummad av häpnad. – ”Gud vägleder inte de orättfärdiga.” (Den heliga Koranen 2:258), och argumentet som Moses(A) använde: [Moses] sade: ”[Han är] er Herre och [alla] era förfäders Herre.”  (Den heliga Koranen 26:26)

Begrunda även dessa verser:

[Moses] svarade: ”Han som ger åt varje ting dess väsen och form och sedan leder det på dess väg – Han är vår Herre.” (Den heliga Koranen 20:50)

”Han är Herre över öst och väst; ingen gudom finns utom Han. Lita därför [i allt] till Honom som din Beskyddare”. (Den heliga Koranen 73:9)