Kan du definiera Honom?

Fråga:
Kan du definiera Honom?

Svar:
Den Högste säger att Han trotsar försöken att definiera Honom: ”Han är himlarnas och jordens Skapare. Han har skapat hustrur åt er av samma natur som ni själva; även av boskapen [har Han skapat] par [- han- och hondjur -] och så får ni tillväxa i antal. Ingenting är som Han – Han som hör allt, ser allt.” (Den heliga Koranen 42:11)