Får man fråga: ”Vad är Han?”

Fråga:
Får man fråga: ”Vad är Han?”

Svar:
Farao frågade Moses(A): ”Vad är det [du säger]? Världarnas Herre?” (Den heliga Koranen 26:23). [Moses] sade: ”[Han är] er Herre och [alla] era förfäders Herre.” (Den heliga Koranen 26:26). Det går inte att förstå Honom genom att försöka definiera ”vad” Han är, snarare kan man lära känna bevisen för Hans Existens, Väldighet, Kunskap, Visdom, Barmhärtighet och Hans väsen som är skaparen av allt.

”Tänk inte på Allah”, sade Imam ”Ali(A)”, tänka snarare på vad Allah(SWT) har skapat, för att tänka på Allah ökar endast ens förvirring.”