Är Han en eller flera?

Fråga:
Är Han en eller flera?

Svar:
Den Förhärligade har beordrat muslimer att; SÄG: ”Han är Gud – En, [surah Al-Ikhlas (Den heliga Koranen 2:163)

”ER GUD är den Ende; det finns ingen annan gud än Han, den Nåderike, den Barmhärtige.” (Den heliga Koranen 2:163)

”Men om det i himlen eller på jorden hade funnits gudar vid sidan av Gud skulle världsalltets ordning ha brutit samman! Stor är Gud i Sin härlighet, Herren till allmaktens tron, fjärran från [deras försök] att beskriva [Hans Väsen]!” (Den heliga Koranen 21:22)