Profeten Isa(A) (Jesus)

Profeten Isa(A) är en av de största profeterna. Han föddes i Betlehem i Palestina. Hans mor hette Maryam och hon var en mycket vänlig och gudfruktig kvinna.

I enlighet med den Allsmäktige Allahs vilja föddes Profeten Isa(A) utan att ha en far. En detaljrik redogörelse för hans födelse kan man läsa i Koranen.

En gång frågade någon honom:

”Varför bryr du dig mer om onda och syndiga människor än om goda och rättfärdiga?”

Profeten Isa(A) svarade:

”En ond människa är som ett sjukt får som kommit efter och inte hunnit med sin hjord. Fåraherden letar upp det och för det tillbaka till hjorden. Om fåret är för svagt för att kunna gå själv lyfter han upp det på sina axlar. Han sköter om fåret till dess det blivit friskt och kan återvända till sin hjord. På samma sätt är det med onda människor. De behöver hjälp så att de kan ångra sina synder och återvända till gemenskapen med de goda.”

Profeten Isa(A) tillbringade hela sitt liv med att predika om att det finns bara en Allah, att hjälpa människorna och att bry sig om deras bästa. Hans lärjungar och följeslagare kom ofta från fattiga familjer. En del av dem var fiskare till yrket. Men på grund av den kärlek och omsorg de fick motta av honom blev en del av dem Allahs utvalda redskap. De fattiga och nödlidande tyckte mycket om Profeten Isa(A) och han gjorde många under för deras skull. Många lama människor botades t ex genom hans bön.

Profeten Isa(A) var en av Allahs mest framstående tjänare