Profeten Musa(A) (Mose)

Profeten Musa(A) har en mycket hög ställning bland Profeterna. Han föddes i Egypten under Ramses den andres tid. Ramses den andre var en hänsynslös och grym kung.

Profeten Musa(A) fick förmånen att få lov att samtala med Allah. Av denna anledning kallas han “Kalimullah” (någon som talar med Allah). Han brukade stiga upp på berget Sinai, och det var där samtalen ägde rum.

Det fanns en tid då Profeten Musa(A) var fåraherde. En gång tog han sin hjord med sig in i djungeln. När fåren börjat beta vilade Profeten Musa(A) under ett träd.

Plötsligt märkte han emellertid att ett av fåren saknades. Han steg genast upp och gav sig iväg för att leta efter det. Så småningom lyckades han finna fåret och gick närmare för att ta det till sig. Men fåret blev rädd och sprang längre bort, och Profeten Musa(A) sprang efter det. Till sist lyckades han fånga det. Eftersom han sprungit så länge var Profeten Musa(A)trött. Fåret var också trött och kippade efter andan.

Profeten Musa(A) tog fåret i sina armar och kramade det. Han strök det över frambenen och bakbenen, snyggade till pälsen, masserade fåret och sa:

”Du lilla olydiga djur! Varför sprang du din väg från mig? Jag jagade dig ju bara för att rädda dig från vargarna.”

Medan han sa detta, lyfte Profeten Musa(A) upp fåret och lade det över sina axlar. Han bar det tillbaka till hjorden och släppte det bland de andra fåren. Fast han själv blivit mycket trött gjorde han allt det här med stor glädje.

Islam lär att man får inte skada vare sig fåglar eller andra djur.