Vad härskar Han över?

Fråga:
Vad härskar Han över?

Svar:
Den Allsmäktige säger: ”SÄG: Gud, all makts Herre! Du skänker makten åt den Du vill och Du tar makten från den Du vill. Du upphöjer den Du vill och Du förnedrar den Du vill. I Din hand ligger det goda och Du har allting i Din makt.” (Den heliga Koranen 3:26).

Han och endast Han är kungen av kungar, och han skänker makt åt den han vill: ”VÄLSIGNAD Han som har allt herravälde i Sin hand och vars makt övervinner allt!” (Den heliga Koranen 67:1).

Fåfängligheter och ägodelar som ägs av andra kommer att försvinna på Domedagen: ”den Dag då de skall stiga ut [ur sina gravar] och då ingenting hos dem kan hållas dolt för Gud. Vem har det [obestridda] herraväldet denna Dag? Gud, den Ende, Den som härskar över allt med oinskränkt makt.” (Den heliga Koranen 40:16).