När började Han att existera?

Fråga:
När började Han att existera?

Svar:
Den Prisade har sagt, ”Han är den Förste och den Siste; Han är den Uppenbare och den Dolde och Han har kännedom om allt.” (Den heliga Koranen 57:3)

”och anropa aldrig en annan gud jämte Gud. Det finns ingen gud utom Han. Allt skall förgå utom Han [som förblir i evighet]; domen är Hans och till Honom skall ni föras åter.” (Den heliga Koranen 28:88).

Den som frågar om Hans existens för att få reda på om det fanns en tid då han inte existerade, det vill säga om ett tomrum fanns innan Honom. Kan följande sägas; Han är inte ”fortsättning” av någon, inte heller är han ”efterträdare” till någon. Hans fortsättning är större än att kunna bindas till en tid. Hans existens är alltför helig för att vara beroende av tid, sådana är egenskaperna av saker eller personer som sedan förgås, eller av dem vars existens är möjlig i framtiden, men de gäller inte Honom. En annan vers som på liknande sätt beskriver Hans evighet och oändlighet är denna: ”Allt på jorden skall förgå; men din Herre förblir i evighet i Sitt majestät och Sin härlighet.” (Den heliga Koranen 55:26-27) och även denna: ”VÄLSIGNAD Han som har allt herravälde i Sin hand och vars makt övervinner allt!” (Den heliga Koranen 67:1) ”Välsignad”, det vill säga arabiska ordet tabaraka, härstammar ursprungligen från ordet baraka, välsignelse, som innebär konstanthet och brist på antagande om förändring. Hans existens är evig, oändlig, oupphörlig.