Rekommenderade dagar för samlag

Inom islam har vi fått rekommendationer för alla våra handlingar. Närmandet och särskilt barnskaffandet är en av dessa handlingar. Nedan följer de dagar och tidpunkter där ett embryo kan rekommenderas att bildas. Det står även en kort förklaring om vad dessa tidpunkter kan ha för effekt på barnet. Observera att detta inte betyder att man kan garantera att barnet får dessa egenskaper, utan denne har förutsättningarna för det. Detta eftersom andra faktorer som bland annat miljön och uppfostran också har sina påverkande roller. Nedan följer de rekommenderade tidpunkterna:

  1. Under söndag natt kan barnet bli en belåten person som är nöjd över allt denne får från Allah(SWT) samt en som kommer lära sig Koranen utantill.
  2. Under måndag natt kan barnet uppnå lycka i sin tro. Denne blir martyr, har alltid en god doft, får ett barmhärtigt hjärta, blir generös, ljuger aldrig, baktalar aldrig, förtalar aldrig någon och Allah(SWT) kommer inte att straffa denne tillsammans med polyteisterna.
  3. Under onsdag natt kan barnet bli en lärd bland de stora lärda eller en guvernör bland de viktigaste guvernörerna.
  4. Torsdag vid Zawal [1] kan få barnet att hålla sig ifrån satan tills denne lämnar denna värld. Barnet kommer att välsignas med en ren tro och god hälsa i denna värld.
  5. Under torsdag natt kan barnet bli en skicklig och kunnig talare.
  6. Under fredag eftermiddag kan barnet bli en av de visaste personerna.
  7. Fredag kväll efter skymningsbönen finns det ett stort hopp om att barnet blir en s.k. Abdal [2] (ersättare).
  8. Natten till första dagen av månaden Ramadan.

[1] Zawal är när solen från mitten av himlen börjar luta sig mot väst.

[2] En krets av Imam Mahdis(AJ) följeslagare med ett visst antal som, när en av dem dör ersätts med en annan.