P-stav i samband med bön

Fråga:
Hej!
Jag har satt i pstav och blöder även om min m**s är slut ( Pga pstaven) och jag undrat om man ändå kan be eller om man inte får be så länge man blöder oavsett om det är mens eller inte?

 

Svar:

I Guds Namn, den Nåderike den Barmhärtige

Salam kära syskon

All lovprisande och tacksamhet hör till Gud för Hans otaliga välsignelser i synnerhet den oerhörda välsignelsen av vägledning i följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A).

Det är endast under menstruationsperioden som bön inte är tillåtet medan resten av månaden ska man be även om blödning förekommer. Men då kan det krävas att man renar sig med extra wodhu (tvagning) eller ghosl (kroppstvättning) beroende på mängden blödning. Därför behöver man till att börja med avgöra vilken sorts blödning det rör sig om.

Sammanfattningsvis kan man säga att menstruationsperioden, det som kallas haydh, är vanligtvis omkring 7 dagar men kan variera hos olika kvinnor beroende på olika faktorer och kan då vara mellan minst 3 dagar och högst 10 dagar.

Hur regelbundna menstruationsperioderna är kan också variera. En del kvinnor har tidsmässigt och periodmässigt regelbundna menstruationer som innebär att de ungefär samma tid varje månad – med upp till två dagars skillnad tidigare eller senare – får mens och perioden under vilket mensen varar är samma antal dagar. För en del andra kan den ena faktorn vara regelbunden och den andra oregelbunden och mensen kan då exempelvis vara lika antal dagar varje gång men när det inleds varierar. Det finns också de som har oregelbundna mens d.v.s. att både dag och antal dagar kan variera från månad till månad.

Beroende på hur menstruationen har tett sig under senare två omgångar, kan man avgöra vilket av dessa det är som gäller och vidare vilka regler som gäller. Exempelvis för den som har helt regelbunden gäller det att avstå från bön så fort blödning förekommer eftersom det förekommer alltid vid samma tid så vet man med säkerhet att det är haydh  (mens) och inget annat. Därför gäller det att hålla uppsikt och räkna.

Observera att all blödning som förekommer under minst tre och upp till tio dagar räknas som menstruationsblod och haydh. Efter att de första tio dagarna är över så räknas all blödning som förekommer under nästkommande tio dagar som istihadha och då gäller specifika regler som förklaras nedan. När en tredje tiodagars period inleds och blödning förekommer, räknas det som en ny menstruationsperiod med gällande regler.

Alltså kallas resterande blödning mellan två menstruationsperioder istihadha och beroende på mängden blödning kan det vara liten, mellan eller stor istihadha.

För att veta vilket det är måste man prova genom att lägga en bomullstuss på plats.

– Liten istihadha är när bomullstussen blir blodig men det blir inte helt genomblöt.

– Mellan istihadha är när bomullstussen blir genomblöt men blodet är inte så mycket att det tränger ut till annat.

– Stor istihadha är när bomullstussen blir genomblöt och blodet är så mycket att det tränger igenom och blodar ner annat.

Gällande regler för bön under istihadha:

– Vid liten-istihadha ska man inför varje bön göra en ny wodhu (tvagning) även vid böner som kan läsas ihop och inte brukar behöva förnyande av wodhu om man inte gjort något som brutit den. T.ex. om man ska be salat dhohor (middagsbönen) och salat asr (eftermiddagsbönen), även om man ber dem ihop, ska man alltså gör en egen wodhu för varje av dem.

– Vid mellan-istihadha krävs en ghosl (kroppstvättning) per dag. Alltså räcker det med att göra ghosl på morgonen och sedan be alla böner som vanligt.

– Vid stor-istihadha krävs en ghosl inför varje böntid så det blir tre ghosl per dag.

Dessa lagar gäller så länge istihadha blödningar varar och beroende på den mängd det är så det gäller att kolla efter inför varje bön.

Må Gud vägleda och välsigna oss alla till Sig i det sanna följet av Hans och vår älskade Profet(A) och Ahl al-Bait(A) i handling och ord, i ren förberedelse och aktiv väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara ankomst inshaAllah!

 

Be för Imamen(AJ) och inkludera oss och alla i dina böner
Den Väntades Vänner