Loppa

Lek med loppa är ett väldigt roligt tidsfördriv som även kan bidra till ökade kunskaper. Det lilla pysselarbetet som krävs för att få till en loppa, är även det väldigt kul och enkelt, som består av ett flertal vikningar. Nedan finns en beskrivning på hur man gör en loppa.

Material:
1 A4 papper
Sax
Färgpennor
Svart tuschpenna eller eventuellt blyertspenna och suddgummi.

IMG_0290

 

Gör så här:
1. Vik pappret enligt nedan och klipp bort den nedre remsan, för att få en kvadrat.
IMG_0296

2. Vik respektive hörn mot det motstående för att få ett kryss när pappret öppnas.

IMG_0301

3. Vik ena sidan mot det motstående, då bildas en rektangel. Veckla ut och vik en till rektangel med andra sidan.

IMG_0302

4. Vik ena hörnet mot mitten.

IMG_0305

5. Vik sedan in resterande hörn mot mitten.

IMG_0306

6. Vänd på den nybildade kvadraten.

IMG_0307

7. Vik återigen in ena hörnet mot mitten.

IMG_0308

8. Vik även in de resterande hörnen.

IMG_0311

9. Vik in vardera sida mot det motstående.

IMG_0312

10.Nu var alla vikningar färdiga.

IMG_0318

11. Nästa steg blir att färglägga loppan med valfria färger.

IMG_0325 IMG_0330

12. Därefter ska det skrivas en fråga eller uppmaning bakom varje färg. För att öka barnets islamiska kunskaper kan frågorna handla om islam.

IMG_0337

 

Hur spelar man?
Spelare 1 ska hålla loppan enligt nedan.

IMG_0344

Motspelaren får sedan välja en siffra. Om siffran exempelvis är 4 ska spelare 1 flippa/öppna loppan enligt nedan.

1.

IMG_0350

2.

IMG_0351

3.

IMG_0350

4.

IMG_0351

Motspelaren får sedan välja bland de fyra färger som syns efter den fjärde flippen. Väljer motspelaren exempelvis färgen rosa, ska spelare 1 läsa frågan/uppmaningen som står bakom den färgen. Nästa omgång kan spelarna byta roller eller fortsätta på samma sätt.