Gravidas själsliga och fysiska kost – del 9

Den nionde månaden kallas för födelsens månad. Under denna månad försvinner lanugohåret fullständigt, som hade täckt fostrets kropp. Huden får en mer vit och röd färg. Talgkörtlar bildas under hela huden. Fostret kan ibland hicka och ibland suga på fingret.

Nionde månaden:

Utöver en del handlingar som ska fortsätta utföras sedan sjunde månaden[1], rekommenderas följande handlingar för den nionde och sista månaden av graviditeten:

  • Recitera varje morgon surah Al-Insan (Människan) över lite mjölk och några dadlar och ät därefter detta på fastande mage.
  • Försöka äta grillat kött.
  • Använd inte kryddor i maten.
  • Ät mycket dadlar.
  • Recitera under antingen förmiddags- eller eftermiddagsbönen surah Al-’Asr (Den flyende tiden) och surah Adh-Dhariyat (De som virvlar upp).
  • Promenera lite under dagen.
  • Titta mindre i speglar eller på bilder.
  • Slakta ett får med avsikt för tidens Imams(AJ) hälsa och om möjligt ät från dess kött.
  • Under torsdagar recitera surah Al-Hadjdj (Vallfärden) och under fredagar recitera surah Al-Fatir (Himlarnas och jordens skapare).

[1] Se artikeln ”Gravidas själsliga och fysiska kost – del 7”.