Ghosl

Det finns vissa materiella saker såsom avföring, vissa djur och blod som gör att kroppen blir oren. Dock finns det även icke materiella saker som gör kroppen oren. Det finns två olika sorters orenhet: Stora och mindre.

Stora: händelser av janabah, haydh, nifas, stor istihadha, beröring av en död kropp och döden själv. Större händelser renas med ghosl eller tayyamum.

Mindre händelser täcker urin, avföring, prutt, sömn, mindre istihadha, etc. Mindre händelser kan renas med wodho eller tayamum. 

Hur hamnar man i janabah tillstånd?

Det händer som ett resultat av något av följande:

1. Spermautlösning som sker som ett resultat av antingen sexuellt samlag, under en dröm, onani eller på något annat sätt.

  • Vad är spermans egenskaper?

En klibbig vätska som luktar som deg. Färgen är mjölkaktig med antydan till antingen grönt eller gult. Det ejakuleras när orgasmen uppnås, varefter kroppen känns avslappnad.

  • Om du inte var säker på om sådan vätska var sperma?

Det måste finnas tre egenskaper för att det ska kallas sperma. De är: Sexuell lust, utlösning och resulterande avslappning av kroppen.

  • Har kvinnor sperma som män?

Ja, sekret från kvinnans vagina vid höjdpunkten av sexuell aktivitet är liknande till människans sperma. Detta kan hända när kvinnan antingen är vaken eller sover.

2. Sexuellt samlag, oavsett om det ledde till utlösning eller inte. Det räcker för att sexuellt samlag ska betecknas som sådan när endast den del av penis som innehåller förhuden dras in i kvinnans vagina.

  • Vad händer om sperma utsöndras eller ett samlag sker?

Janabah inträffar med båda parter oavsett ålder och sinnestillstånd.

  • Vad ska man göra när man hamnar i janabah tillstånd?

Ghosl (helkroppstvagning) blir obligatorisk, så att du till exempel kan utföra bön, fasta eller göra tawaf under hajj. Det vill säga bön, fasta och tawaf kan inte anses giltiga utan ghosl. 

Hur hamnar man i haydh tillstånd?

När en kvinna får mens hamnar hon i haydh tillstånd. Efter avslutad mens krävs att hon utför ghosl haydh för att kunna utföra sina religiösa förpliktelser så som bön, fasta mm.

Hur hamnar man i nifas tillstånd?

När en gravid kvinna genomgår förlossning hamnar hon i nifas tillstånd. Efter tio dagars blödning måste hon utföra ghosl nifas för att kunna utföra sina religiösa förpliktelser så som bön, fasta mm.

Hur hamnar man i istihadha tillstånd?

Innan mens eller efter kan kvinnan få en annan typ av blödning. Denna kallas för istihadha. (Läs mer om istihadha här)

  • Hur gör man ghosl?

Efter att man tvättat kroppen ordentligt ren tvättas först huvud och hals och därefter kroppens högra sida nedanför huvudet, sedan dess vänstra sida. Ännu ett sätt att utföra Ghosl är att nedsänka hela kroppen en gång i en vattensamling på minst 537 liter eller att doppa sig fullständigt i rinnande vatten.

Tayammum

Den som är sjuk eller inte har tillgång till vatten kan utföra tayammum istället för Wodho’ eller Ghosl. Tayammum (med Niyyah) utförs på följande sätt: Slå bägge handflatorna samtidigt mot ren, torr jord eller lera och stryk så handflatorna över pannan till nästippen, stryk därefter med vänster hand över högra handryggen och vice versa. (Se video på tayammum)

Vilka handlingar blir emellertid olagliga om du befinner dig i ett janabah tillstånd?:

1. Beröra den heliga Koranen.

2. Att röra vid den Allsmäktiges namn, det vill säga det arabiska namnet, Allah [och andra namn och adjektiv som tillskrivs honom, som ”al-Khaliq” – Skaparen].

3. Recitering av de fyra verserna av ”as-Sajdah” i kapitlen ”Iqr’a, an-Najm, as-Sajdah och Fussilat” från den heliga Koranen.

4. Gå in i moskéer och/eller stanna i dem, ta ut något eller lägga något i dem. Det är emellertid tillåtet för en person i ett janabah tillstånd att passera genom, till exempel att komma in från en dörr och göra en utgång från en annan, utom i fallet av den heliga moskén i Mekkah och den heliga moskén av profeten i Medina . [Samma regel gäller när det gäller de heliga helgedomarna av Ahl al-Bait(A)].

Vad säger islam om onani?

Det är haram (otillåtet) och man ska avstå från den handlingen. Imam Sadiq(A) beskrev det som en form av äktenskapsbrott.