Istibra’ (renhet efter urinering)

Ordet ”istibra’” härstammar från den arabiska ordet  ”bara’a” som betyder att undvika och avvisa. Inom fiqh är istibra’ en rekommenderad handling, som män utför efter urinering eller spermautlösning, så att urinröret rengörs från rester av najis (orena) ämnen. Om en vätska som tvekas på att vara najis släpps ur urinröret efter istibra, anses den vara ren och den ogiltigförklarar inte wudu ’eller ghosl.

Hur utförs istibra’?
Den bästa metoden för att utföra istibra’ är att efter urinering, dra långfingret från anus till penis (under pungen) med vänster hand så att den sträcks ut. Sedan bör den övre delen av penis pressas tre gånger.

Alla andra metoder som säkerställer säkerhet om urinröret har blivit tomt från orena (najis) vätskor är tillräckligt. För att utföra istibra’ från sperma, bör en person urinera och sedan utföra istibra’ från urin. Vissa lärda anser att urinering ensam räcker och om en person inte kunde urinera räcker metoden med istibra från urin.

Regler efter istibra’
Efter att ha utfört istibra’ och en vätska släpps ut ur urinröret och personen inte vet om det är urin eller sperma, anses vätskan vara ren och den ogiltiggör inte wodo’ eller ghosl heller. Men om en person inte utför istibra’ efter urinering och en vätska släpps och personen tvivlar på att vätskan är oren (najis), anses vätskan vara najis och den ogiltigförklarar wodo’.
Om en man efter spermautlösning utför ghosl utan att utföra istibra’, och sedan märker att en vätska har släppts från urinröret och inte vet om det är sperma eller något annat, anses vätskan vara najis och personen måste utför ghosl janabah igen.