Category Archives: Tonårskillar

Istibra’ (renhet efter urinering)

Ordet ”istibra’” härstammar från den arabiska ordet  ”bara’a” som betyder att undvika och avvisa. Inom fiqh är istibra’ en rekommenderad handling, som män utför efter urinering eller spermautlösning, så att urinröret rengörs från rester av najis (orena) ämnen. Om en vätska som tvekas på att vara najis släpps ur urinröret efter istibra, anses den vara […]

Ghosl Janabah

Det finns vissa materiella saker såsom avföring, vissa djur och blod som gör att kroppen blir oren. Dock finns det även icke materiella saker som gör kroppen oren. Det finns två olika sorters orenhet: Stora och mindre. Stora: händelser av janabah, haydh, nifas, stor istihadha, beröring av en död kropp och döden själv. Större händelser […]