Pubertet (Bulugh)

Pubertet som på arabiska kallas bulugh (baligh: en person som har uppnått puberteten), betyder att man når en ålder som man är religiöst myndig; dvs man är skyldig att följa religiösa regler. Då blir, bland annat, bön och fasta obligatoriskt för en baligh.

Att bli baligh är att nå ett naturligt stadium i ens liv, där man genom utseende och utveckling av sexuell instinkt och även uppkomsten av andra fysiska och mentala förändringar blir en vuxen.

De mest märkbara fysiska förändringarna hos pojkar sker i tonårsålder mellan 12-17 år, vilket induceras av den manliga könshormon. Hos pojkar förekommer dessa ändringar senare än hos flickor.

Uppkomsten av förändringar och ålder är olika hos olika individer och påverkas av olika hormonella, genetiska och miljömässiga faktorer, inklusive näring, träning och fysisk aktivitet och fysisk och mental välbefinnande.

Tecken på religiös pubertet är:

Hårväxt under armhålan

Uppnå den specifika pubertetsåldern. Enligt majoriteten av rättslärda når män bulugh genom att fylla femton månarår (cirka fjorton solår och sex månader och sex dagar); emellertid tror vissa att det är början på det femtonde månåret och andra ser början av det fjortonde. Oenigheten har sitt ursprung i olika förståelse av rättsläror från flera hadither angående ämnet.

Våtdröm: Spermautlösning som sker ofrivilligt och under en dröm. (Efter spermautlösning krävs ghusl innan man kan uträtta religiösa förpliktelser. (Läs mer om ghosl här)

Genom att någon av dessa tecken uppträder betraktas en person som baligh (vuxen) och mukallaf (religiöst förpliktigad).

Det finns tre termer relaterade till bulugh i den heliga Koranen: bulugh al-nikah, bulugh al-hulum, bulugh al-ashudd.

De flesta lärda i Koranen tror att ”bulugh al-nikah” betyder att man når en ålder där man får förmågan att gifta sig. Å andra sidan ser vissa att det betyder spermautlösning. Enligt alla lärda betyder ”bulugh al-hulum” dessutom att uppnå sexuell mognad. De flesta lärda tror också att ”bulugh al-ashudd” är en ålder av fysisk och mental mognad.

I vissa hadither tolkades alla tre ovannämnda termer som spermautsläpp.