Menstruation och andra blödningar

Menstruation eller haideh på arabiska är en typ av blod som släpps ut från en kvinnas livmoder varje månad. För att bättre förstå menstruationen kan man följa de åtta enkla stegen nedan:

Verifiering

Menstruation är allt annat än vad som anges nedan: 

 1. Om blodet inte är från istihadha
 2. Om blodet inte är av nifas (blod sett efter förlossningen)
 3. Om blodet inte kommer från en kokning eller operation

Tecken på menstruation

Blod som ses vid tidpunkten för menstruation har vanligtvis sina egna särdrag:

 1. Det är en röd färg eller mörkare, ibland till och med svart
 2. Den är tjock
 3. Den är varm
 4. Den kommer ut kraftig och ibland kan man känna en brännande känsla

Är det verkligen menstruation?

För att säkerställa att blodet som ses faller i kategorin menstruation måste följande villkor vara uppfyllda:

 1. Blodet som kommer är inte mindre än 3 dagar
 2. Blodet ses i minst tre dagar i rad
 3. Kontinuerligt flöde av blod i 3 dagar

I början av cykeln (i vissa fall) är blod synligt, lite senare i cykeln kan det vara så att blodet inte kommer ut och lagras då internt. Efter ett tag börjar blodet rinna ut igen.

Den totala varaktigheten för menstruation är inte mer än 10 dagar. Vidare så förekommer menstruation oftast när en tjej har fyllt 9 år (enligt månkalendern). Blodet ses av en kvinna innan hon går genom klimakteriet. Mellan två menstruations cyklar måste det vara minst 10 dagar.

Kategorier av kvinnor

Enligt reglerna för menstruation kan kvinnor klassificeras i sex kategorier:

Kvinnor som deras menstruation har en bestämd tid och varaktighet: Detta är en kvinna som ser blod vid ett visst datum och under en viss tid, två månader i rad.

Till exempel: En kvinna ser blod den 10 mars till den 17 mars och sedan ser hon blod den 10 april till den 17 april. I det här fallet kan hon klassificeras under kategorin ”Kvinnor som deras menstruation har en bestämd tid och varaktighet ”.

Kvinnor som deras menstruation har en samma varaktighet: Det är när en kvinna ser blod på olika datum men flödets längd är densamma. Detta händer två månader i rad.

Till exempel: En kvinna ser blod den 10 mars till den 17 mars och sedan ser hon blod den 12 april till 19 april. I det här fallet kan hon klassificeras under kategorin ”Kvinnor som deras menstruation har en samma varaktighet ”.

Kvinnor som dess menstruation har en bestämd (period) tid: När en kvinna ser blod vid ett visst datum men utsläppets varaktighet varierar. Detta händer två månader i rad.

Till exempel: En kvinna ser blod den 10 mars till den 17 mars och sedan ser hon blod den 10 april till 18 april. I det här fallet kan hon klassificeras under kategorin ”Kvinnor som dess menstruation har en bestämd (period) tid”.

Mudhtaribah – stört längd: När en kvinna ser blod på olika datum och inte har någon fast längd alls.

Mubtadiyah – nybörjare: En som såg blod för första gången.

Nasiyah – glömsk: När en kvinna glömmer sin period, vilket innebär att hon har glömt datumen och längden.

Viktig fråga

När en kvinna ser blod i tio dagar, anses  hela perioden att vara haideh (menstruation), men om hon ser blod i mer än 10 dagar, vad gör hon då?

Om blod ses i mer än 10 dagar, måste hon bestämma vilken kategori (kategorier av kvinnor) hon passar in i och följa reglerna som tillhör kategorin.

Regler för en kvinna i menstruation

Kvinnor som deras menstruation har en bestämd tid och varaktighet

Som nämnts tidigare är detta en kvinna som under de senaste 2 månaderna har sett blod på ett visst datum och under en fast tid. När en kvinna i denna kategori ser blod i tio dagar anses det att vara haideh (menstruation). MEN om hon ser det i mer än 10 dagar så betraktas det blod som ses enligt perioden som en del av hennes period och resten är istihadha.

Vissa scenario för “ Kvinnor som deras menstruation har en bestämd tid och varaktighet

Scenario 1: Om en kvinna under de senaste 2 månaderna har sett blod i 7 dagar men denna månad ser hon blod under 10 dagar, vad är hennes plikt? I den här situationen bör hon betrakta alla tio dagar som haidh. Eftersom flödet inte var mer än 10 dagar.

Scenario 2: Om en kvinna under de senaste 2 månaderna har sett blod i 8 dagar (hennes period är 8 dagar), men den här månaden ser hon blod i 13 dagar, vad är hennes plikt? I den här situationen bör hon betrakta de första 8 dagarna som haidh och de 5 extra dagarna som ”istihadha”, eftersom det totala flödet var mer än 10 dagar. När en kvinnas menstruation fortsätter i mer än 10 dagar är blodet som ses under hennes period dagar haidh och resten är istihadha.

Scenario 3: Om en kvinna under de senaste 2 månaderna har sett blod mellan 10 och 18, men den här månaden såg hon blod från 7 till 20, vad är hennes plikt? I den här situationen bör hon göra följande:

7:e till 9:e räknas som istihadha

10:e till 18:e räknas som haidh

19:e till 20:e räknas som är istihadha

Scenario 4: Om en kvinna under de senaste två månaderna har sett blod mellan 10 och 18, men den här månaden såg hon blod mellan 10 och 20, vad är hennes plikt? I denna situation är alla tio dagar haidh, eftersom flödet inte överstiger 10 dagar. Detta scenario är precis som scenario 1.

 1. Kvinnor som dess menstruation har en bestämd (period) längd

Som nämnts tidigare är detta en kvinna som har sett blod under en fast längd men inte under en fast tid (datumvis) de senaste 2 månaderna. När en kvinna under denna kategori ser blod i 10 dagar (och det har alla tecken på haidh) är det allt haidh. MEN om hon ser det i mer än 10 dagar så är blodet som ses under dagarna för periodoch enligt längden menstruation och resten är istihadha.

Vissa scenario för “kvinnor som dess menstruation har en bestämd (period) längd

Scenario 1: Om en kvinna under de senaste två månaderna har sett blod i 8 dagar MEN denna månad ser hon det i 13 dagar, vad är hennes plikt? I den här situationen borde hon betrakta de första åtta dagarna som haidh och resten som “istihadha”, eftersom hon hade en period på 8 dagar och denna månad var flödet mer än 10 dagar.

Scenario 2: Om en kvinna under de senaste 2 månaderna har sett blod i 8 dagar MEN den här månaden ser hon det i 10 dagar, vad är hennes plikt? I den här situationen bör hon betrakta alla tio dagar som haidh, eftersom flödet inte var mer än 10 dagar.

 1. Kvinnor som dess menstruation har en bestämd (period) tid

Som nämnts tidigare är detta en kvinna som har sett blod på ett visst datum under de senaste 2 månaderna men inte har någon bestämd längd. När en kvinna i denna kategori ser blod i tio dagar (och det har alla tecken på haidh) är det allt haidh, men om hon ser blod i mer än 10 dagar måste hon följa riktlinjerna nedan:

Om blodet har tecken på haidh, då räknas det antal dagar som visar haidh som haidh, resten är istihadha. (Om blodet har tecken på haidh och samma tecken kvarstår i 13 dagar, så räknas det som om att det inte fanns några tecken)

Om blodet inte har några tecken på haidh, och det enda sättet kvinnan vet att det är haidh är på grund av hennes period med tid, bör hon konsultera sin familj för att kontrollera den normala tidsperioden för kvinnliga medlemmar i hennes familj. Om majoriteten av kvinnorna i hennes familj har liknande längder bör hon följa deras mönster. I detta fall anses den normala längden i familjen vara haidh, och de återstående dagarna är istihadha.

Om familjemedlemmarna har olika längd på deras menstruation och det är svårt att bestämma, måste en kvinna beräkna de första sju dagarna som en del av hennes menstruation, och resten som istihadha.

Obs! Att rådfråga din familj om antalet dagar innebär att fråga din mamma, systrar, mostrar, fastrar och mormor om deras menstruation. Fråga om längden, betyder att fråga hur många dagar ser de blod varje månad?

Vissa scenario för “kvinnor som dess menstruation har en bestämd (period) tid

Scenario 1: Denna kvinna har sedan de senaste 2 månaderna sett blod på ett visst datum men längden varierade. Denna månad såg hon blod på samma datum men flödet fortsatte i tio dagar. I denna situation anses alla de tio dagarna vara haidh.

Scenario 2: Denna kvinna har sedan de senaste 2 månaderna sett blod på ett visst datum men längden varierade. Denna månad såg hon blod på samma datum men flödet fortsatte i 13 dagar. Om blodet hade alla tecken på haidh i 8 dagar till exempel, bör denna kvinna betrakta 8 dagar som haidh och resten som istihadha.

Scenario 3: Denna kvinna har sedan de senaste 2 månaderna sett blod på ett visst datum men längden varierade. Denna månad såg hon blod på samma datum men flödet fortsatte i 13 dagar. Det fanns inga tecken på haidh. I denna situation bör denna kvinna konsultera sin familj och om till exempel hennes familj har en period på 8 dagar bör denna kvinna betrakta 8 dagar som haidh och 5 dagar som istihadha.

Scenario 4: Denna kvinna har sedan de senaste 2 månaderna sett blod på ett visst datum men längden varierade. Denna månad såg hon blod på samma datum men flödet fortsatte i 13 dagar. Det fanns inga tecken på haidh. I denna situation bör denna kvinna konsultera sin familj och om hennes familj inte har någon speciell längd, bör hon överväga 7 dagar som haidh och resten istihadha.

Scenario 5: Denna kvinna har sedan de senaste 2 månaderna sett blod på ett visst datum men längden varierade. Denna månad såg hon blod på samma datum men flödet fortsatte i 13 dagar. Det fanns inga tecken på haidh. I den här situationen bör denna kvinna konsultera sin familj, MEN om hon inte har någon familj, då bör hon betrakta 7 dagar som haidh och resten istihadha.

 1. Mudhtaribah – stört längd

Som vi nämnde tidigare, under de senaste 2 månaderna när en kvinna ser blod på olika datum och inte har någon fast längd alls, är hon känd som mudhtaribah. Om hon ser blod i mer än 10 dagar måste hon följa riktlinjerna nedan:

Om blodet har tecken på haidh, så räknas de antal dagar med tecken som haidh och resten är istihadha. (Om blodet har tecken på haidh och samma tecken kvarstår i 13 dagar, är det som om det inte fanns några tecken).

Om blodet inte har några tecken på haidh är sättet att beräkna längden:

En kvinna bör konsultera sin familj för att kontrollera den normala tidsperioden i familjen. När hon har fått en siffra från familjen bör hon göra följande:

Använd siffran 7 för att beräkna antalet dagar av haidh och antalet dagar för “Jum’” och antalet dagar för istihadha. (Detta kommer att bli tydligare när vi kommer in i olika scenario)

Jum`: betyder att man följer reglerna för både haidh och istihadha på samma gång. På Jum’ dagar kan en kvinna inte göra det som är haram i haidh, utan måste göra allt som är wajib (obligatoriskt) i istihadha. Eftersom salat är obligatoriskt i istihadha tillsammans med ghosl (kroppstvagning) måste hon utföra ghosl och salat. Eftersom sex är haram (förbjudet) i haidh bör hon avstå från sex.

Vissa scenario för “mudhtaribah – stört längd”

Scenario 1: Denna kvinna under de senaste 2 månaderna har sett blod på olika datum och blodflödet hade inte en fast längd. Hon såg blod i 13 dagar och av de 13 dagarna fanns det 8 dagar där hon såg tecken på haidh. I denna situation bör hon betrakta 8 dagar som haidh och resten som istihadha.

Scenario 2: Denna kvinna under de senaste 2 månaderna har sett blod på olika datum och blodflödet hade inte en fast längd. Sedan denna månad såg hon blod i 13 dagar, och blodet hade inga tecken på haidh. I den här situationen måste hon konsultera sin familj för att verifiera den normala tidslängden för haidh i familjen. Låt oss anta att antalet dagar som utgör den normala längden för haidh i hennes familj är 5 dagar. Eftersom fem dagar är mindre än 7 siffran, bör hon följa dessa riktlinjer:

Längden för hennes haidh är 5 dagar

Längden på ”Jum’” är 2 dagar (skillnad mellan 5 och 7)

Längden på istihadha är 6 dagar

Den totala varaktigheten av blodflödet är 13 dagar

Scenario 3: Denna kvinna under de senaste 2 månaderna har sett blod på olika datum och blodflödet hade inte en fast längd. Denna månad såg hon blod i 13 dagar. Blodet hade inga tecken. I den här situationen måste hon konsultera sin familj för att verifiera den normala tidslängden för haidh i familjen. Låt oss anta att antalet dagar som är den normala tidslängden för haidh i hennes familj är 8 dagar. Eftersom 8 dagar är större än 7, bör hon följa dessa riktlinjer:

Längden för hennes haidh är 7 dagar

Längden på ”Jum’” är 2 dagar (skillnad mellan 7 och 8)

Längden på istihadha är 5 dagar

Den totala varaktigheten av blodflödet är 13 dagar

Scenario 4: Denna kvinna under de senaste 2 månaderna har sett blod på olika datum och blodflödet hade inte en fast längd. Denna månad såg hon blod i 13 dagar. Blodet hade inga tecken. I den här situationen måste hon konsultera sin familj för att verifiera den normala tidslängden för haidh i familjen. Låt oss anta att antalet dagar som är den normala tidslängden för haidh i hennes familj är 7 dagar. Eftersom sju dagar är samma som 7, bör hon följa dessa riktlinjer:

Längden för hennes haidh är 7 dagar

Längden på ”Jum’” är 0 dagar

Längden på istihadha  är 6 dagar

Den totala varaktigheten av blodflödet är 13 dagar

 1. Mubtadiyah – nybörjare

Det här är en kvinna som ser blod för första gången. Då är hon känd som ”mubtadiyah”. Om hon ser blod i mer än tio dagar bör hon följa samma regler som “kvinnor som dess menstruation har en bestämd (period) tid”.

Om det blodet har tecken på haidh, så beräknas antal dagar som har tecken på haidh som haidh, och resten är istihadha. (Om blodet har tecken på haidh och samma tecken kvarstår i 13 dagar, är det som om det inte fanns några tecken).

Om blodet inte har några tecken på haidh, bör en kvinna konsultera sin familj för att kontrollera den normala tidslängden för haidh i familjen. Om majoriteten av kvinnorna i hennes familj har samma antal dagar, bör hon följa deras mönster. Då kommer den normala tidslängden i familjen att beräknas som haidh, och de återstående dagarna är istihadha.

Om familjemedlemmarna har olika tidslängder och det är svårt att bestämma, måste hon beräkna enligt en 7-dagarsperiod, resten är istihadha.

Obs! Att rådfråga din familj om antalet dagar innebär att fråga din mamma, systrar, mostrar, fastrar och mormor om deras menstruation. Fråga om längden, betyder att fråga hur många dagar ser de blod varje månad?

Vissa scenario för “mubtadiya – nybörjare

Scenario 1: Den här kvinnan har sett blod för första gången. Blodflödet fortsatte i 10 dagar. I den här situationen är alla de tio dagarna haidh.

Scenario 2: Den här kvinnan har sett blod för första gången. Blodflödet fortsatte i 13 dagar. Om blodet hade alla tecken på haidh i 8 dagar till exempel, men inte hade tecken på haidh under de senaste 5 dagarna, bör denna kvinna överväga 8 dagar haidh och resten Istihadha.

Scenario 3: Den här kvinnan har sett blod för första gången. Blodflödet fortsatte i 13 dagar. Det fanns inga tecken på haidh. I denna situation bör denna kvinna konsultera sin familj och om till exempel hennes familj har en period på 8 dagar bör denna kvinna betrakta 8 dagar som haidhoch 5 dagar som istihadha.

Scenario 4: Den här kvinnan har sett blod för första gången. Blodflödet fortsatte i 13 dagar. Det fanns inga tecken på haidh. I denna situation bör denna kvinna konsultera sin familj och om hennes familj inte har någon speciell tidslängd, bör hon betrakta 7 dagar som haidh och resten som Istihadha.

Scenario 5: Den här kvinnan har sett blod för första gången. Blodflödet fortsatte i 13 dagar. Det fanns inga tecken på haidh. I den här situationen bör denna kvinna konsultera sin familj MEN om hon inte har familj, då bör hon betrakta 7 dagar som haidh och resten som istihadha.

 1. Nasiyah – glömsk

När en kvinna glömmer sina datum och tidslängd är hon känd som “nasiyah”. Om hon ser blod i mer än 10 dagar bör hon följa dessa riktlinjer:

Om blodet har tecken på haidh och det varar inte mer än 10 dagar, betraktas det allt som haidh.

Om blodet har tecken på haidh i 8 dagar, inga tecken i 5 dagar, och blodflödet varar 13 dagar, är 8 dagar haidh och 5 dagar är istihadha.

Om blodet inte har några tecken alls och flödet varar 13 dagar, bör hon betrakta 7 dagar som haidh och de återstående dagarna som istihadha.

Qadha Salat

Att utföra salat är haram medan en kvinna är i haidh, men så fort hon känner att hon är klar med haidh bör hon påbörja bönen inom tiden för bön. Nedan finns några problem scenario och några lösningar:

Den här kvinnan var ren och försenade hennes bön och fick sedan haidh. Den här kvinnan måste utföra hennes försenade bön som qadha så fort hon är klar med haidh. Detta eftersom hon inte bad i tid den dagen och hon försenade när hon kunde ha bett i tid.

Den här kvinnan hade sin period och när perioden slutade hade hon precis tillräckligt med tid att göra ghosl (kroppstvagning) och göra wudhu’ för att be. Hon försenade det tills tiden för bön passerade. Hon måste be hennes försenade bön som qadha, för hon hade tillräckligt med tid att göra ghosl, wudhu’ och be men hon gjorde det inte.

Den här kvinnan var ren och sen så såg hon blod, så hon trodde det var haidh. Senare insåg hon att det inte var någonting. Hon borde be hennes böner som qadha för alla böner som hon missade.

Saker som är haram (förbjudna) i haidh (menstruation)

 1. Tillbedjan för vilken wudhu’ krävs, till exempel: Bön, fasta och tawaf rund Ka’ba.
 2. Sex
 3. Allt som är haram i jainaba tillståndet:
  1. Det är haram (förbjudet) att gå in i Masjid al-Haram och Masjid al-Nabi.

Att stanna i andra moskéer och imamernas helgedomar är haram. Att passera genom en dörr och komma ut genom en annan dörr är okej så länge man inte stannar i en Masjid eller Imams helgedom.

 1. Att placera något i moskén är haram, men att plocka upp något är inga problem, enligt Imam Khomeini(RA). Men enligt Ayatollah Sistani(HA) kan en kvinna inte placera något eller plocka upp något medan en kvinna är i jainaba eller haidh tillstånd.

 2. Att recitera de fyra kapitel(surah Sajda; surah Fussilat; surah Al-Najm och surah Al-Alaq) av den heliga Koranen som innehåller en obligatorisk sajda är haram. Enligt Imam Khomeini(RA) är det till och med haram att recitera ett enda ord av dessa kapitel som nämns ovan i janabah eller haidh tillstånd.

  Obs: Ayatollah Sistani(HA) säger att recitera en kapitel inte är ett problem men en kvinna i staten jainaba eller haidh bör inte recitera de verser som är den obligatoriska sajda i sig. Surah Sajdah verse 15; surah Fussilat versi 38; surah Al-Najm versi 62 oh surah Al-Alaq versi 19.

 3. Det är haram att röra ord från Koranen med någon del av kroppen.

 4. Det är haram att röra vid Allahs namn på vilket språk som helst.

 5. Det är haram att röra namnen på profeter och Masoni(A). Enligt Imam Khomeini(RA) är det ihtiyat wajib att inte röra namnen på Moomin(A).

Obs: Ayatollah Sistani(HA) säger att det är bättre om en kvinna inte berör namnen på Masomin(A) i tillståndet av janabi och haideh.

Istihadha 

Istihadha är en typ av blod som ses av kvinnor där utflödet är oregelbundet. För att bättre förstå reglerna för istihadha och de olika typerna av istihadha, låt oss följa de åtta enkla riktlinjerna nedan:

Verifiering av vilken typ av blod det är

Om det observerade blodet har följande villkor är det istihadha:

 1. Om blodet inte är en del av den vanliga menstruationscykeln
 2. Om blodet inte är nifas (blod sett efter förlossningen)
 3. Om blodet inte kommer från en kokning eller från operation

Tecken på Istihadha

Blod som ses vid tiden av istihadha har vanligtvis sina egna särdrag:

 1. Har vanligtvis gulaktig färg
 2. Är inte tjock
 3. Är kallt
 4. Kommer ut utan kraft och utan en brännande känsla

Det finns dock alltid några undantag. En kvinna kan se istihadha-blod som är rött eller mörkt, tjockt; varm eller som kommer ut med kraft och ger en brännande känsla.

Typer av Istihadha

Efter att ha följt steg 1 och 2, det vill säga när man har verifierat att blodet som ses är istihadha, är nästa steget att veta vilken typ av istida det är. För att bestämma vilken typ av istida det är, måste man placera bomull på ytan av slidan och se hur mycket blod som bomullen suger. Nedan finns de tre olika typerna av istihadha som man kan bestämma efter testet:

Khalilah (liten): när det testas på en bit bomull, syns blod på ytan och syns det ingen blod på baksidan.

Mutawa Sittah (medium): när det testas på en bit bomull, sipprar blod in och kanske ses på baksidan. Blod fläckar inte underkläderna.

Katsura (stor): när det testas på en bit bomull, flödar blod från bomullen och lämnar en fläck på underkläderna.

Obs: Det bästa sättet att undersöka typen av istihadha är på en bit bomull, eftersom blodet på en binda absorberas och vanligtvis har en binda en plastbotten för att undvika läckage. För att bestämma vilken typ av istida bör därför bomull användas.