Hur många större synder finns det?

Fråga:
Hur många större synder finns det?

Svar:
Det finns olika metoder för igenkännande av större synder och vi anger två av dessa:
1. Varje handling som utförs där Guds efterräkning och straff har utlovats i den Heliga Koranen (oavsett om det angivets tydligt eller indikerats eller är eftertryckligen förbjuden om och om igen) – det är en större synd.

2. Genom riktiga och autentiska traditioner som har kommit till oss från Islams stora ledare och där är de större synderna tydligt angivna. Exempelvis i brevet skrivet av Imam Ridha(A) till den Abbasitiska kalifen (ställföreträdaren) Mamoon där han har nämnt flertal större synder. På samma sätt är det även i en tradition återberättat av Amash från Imam Sadiq(A); i den traditionen nämns flertal synder. Samma villkor gäller för andra traditioner.

Låt oss nämna flertalet av större synder som nämns i verser eller traditioner och be till Gud, den Allsmäktige att Han ger oss lyckan att kunna undvika alla dessa synder.
1. Mord
2. Äktenskapsbrott
3. Vin
4. Överge bönen
5. Beslagta föräldralösa barns egendom
6. Fly från slagfält
7. Ta ränta
8. Spela om pengar
9. Förtryck
10. Sodomi
11.  Hjälpa förtryckarna
12. Stödja förtryckarna
13. Neka människors rättigheter
14. Bekämpa Guds vänner
15. Lögn
16. Svika ett förtroende
17. Skada föräldrarna
18. Felaktiga anklagelser
19. Baktal
20. Likgiltighet inför Guds ilska och straff
21. Likgiltighet inför utförningen av Hajj (pilgrimsfärd)
22. Slöseri
23. Fläsk
24. Blod
25. Äta dött kött
26. Äta kött där Guds namn inte blivit nämnt
27. Misströsta om Gud
28. Väga upp snålt
29. Upprepa mindre synder
30. Bryta relationer
31. Ej betala Zakat (religiös skatt)
32. Avtalsbrott
33. Undanskymma testamente
34. Vittna under falsk ed

De ovannämnda synderna är en betydande del av större synder fastän åsikten hos många lärda är att de inte är begränsade till enbart dessa.