Om onani klassas som otukt, är det då 100 piskrapp-straffet som gäller?

Fråga:
Salamu Aleikum

Jag läste följande händelse eller detta citat (se nedan) och jag undrar i vilken kategori den onanerade klassas? Om onani klassas som otukt, är det då 100 piskrapp-straffet som gäller och om detta förekommit flera gånger, hur bestraffas denne då?

”genomföra sexuell penetrerin
En gång ställde Ammar ibn Musa en fråga till Imam Sadiq(A) angående att genomföra sexuell penetrering av djur eller att onanera med handen eller andra av kroppens lemmar. Imam Sadiq(A) svarade: ”Varje sort av dessa former och de som liknar dessa där mannen låter sig komma anses vara otukt och detta är haram.”
[Al-Kafi, vol. 5, s. 541]”

 

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Denna handling leder till kroppsliga och psykiska likväl som moraliska och själsliga skador; bl.a. försämrad sexuell förmåga, djupa depressioner, aggression, fördärvat sinne som ständigt lider av brist på lugn och känner ständiga olustkänslor för att nämna några få utav en längre lista av bieffekter. Med detta sagt och bl.a. p.g.a. dessa välkända medföljande skadliga faktorer för människan är denna handling självklart haram (förbjuden och otillåten).

Att zina (otukt – utomäktenskapligt sexuellt umgänge), till skillnad från denna form av otukt som Imamen(A) refererar till att vara ”zina” även det, åläggs en öppen och särskild bestraffning – som för övrigt för att domen ska avläggas och straffet utföras kräver ögonvittnen samt flera andra villkor som måste uppfyllas – och x antal piskrapp m.m. kan ha flera orsaker varav några vi refererar till genom följande:

Den första formen av zina omfattar två personer som utför otukten som har direkt påverkan på de själva samt deras närmaste omgivning – vid fallet då en eller båda är redan gifta är skadan tydlig på de andra parterna i förhållandena och då de är ogifta så har denna handling sin inverkan på framtida planer för giftermål för deras egen del samt andras – direkt och indirekt. Vidare går ej att undkomma den påverkan och de effekter som det medför för närmaste familj och anhöriga utav dåligt rykte, förstörd och förlorad oersättlig anseende, skam… Alla från yngre till äldre syskon och anhöriga som p.g.a. en sådan sak kommer av samhället behandlas som delvis fördömda och med det förlora stort på bekostnad av sina liv och framtid, till föräldrar som får leva med skammen och förlorar all respekt och god rykte bland vänner och anhöriga, och detta utan att nämna ytterligare skador som båda utförande parter själva samt övriga kommer att drabbas av.
Utöver alla dessa som drabbas kan det komma att drabba ett oskyldigt barn som sätter sin fot till denna värld i förenedring och utdömd utan att själv ha något att säga till om vilket med andra ord innebär att man bär ansvaret för skadan tillförd ett oskyldigt barns själ och liv.

Som vi tidigare påpekade kort så gäller det särskilda villkor och krav som ska uppfyllas för att ett fall av zina ska dömas och bestraffas och vidare gäller det även olika former och mängder av straff beroende på olika kriterier som civilstånd – om en eller båda av parterna är gifta eller ogifta – ålder m.m. då var och en av dessa medför och innebär ett visst straff från 80 till 100 piskrapp – mer eller mindre beroende på fall – stening och vid vissa fall ingen av dessa straff överhuvudtaget (exempelvis vid våldtäckt har det ägt rum zina (otukt – utomäktenskaplig sexuellt umgänge) rent tekniskt, dock mot en av parternas fria vilja; vilket skulle innebära ett straff för den påtvingade parten orättvisan självt vilket inte är godtagbart rent logiskt och därmed inte heller förekommande inom Islam). Utan att gå ytterligare in på detaljer gällande straffen vill vi med detta ha sagt att det hela är mer komplicerat än så och det ingår fler aspekter och faktorer att se till än vad våra otränade ögon kan se och för det krävs det kunniga lärda inom ämnet som avgör i varje specifik sakfråga och fall – må Gud beskydda oss från allt detta och allt som driver oss bort från Honom och följet av Hans älskade Profets(S) och Ahl al-Baits(A) stig inshaAllah!

 

Den andra formen å andra sidan, är utöver annat mycket svårare att komma åt delvis för att det är något som utförs i enrum och med detta kommer det krävas även en stark egen vilja till att stå emot en sådan ovana. Däremot så är den så pass skadlig och allvarlig till för att klassas som zina (otukt) av Imamen(A) men ter sig inte på så vis och tar inte den formen – av olika anledningar – till att bestraffas med just piskrapp. Med detta sagt så innebär det inte att handlingen går ickebestraffat då det dels tillkommer en lång rad allvarliga kroppsliga, psykiska, moraliska och själsliga skador vilket i sig utgör en del av straffet och dels ska vi inte glömma morgondagen och Nästa värld – det man ger får man tillbaka först av allt i denna värld och oavsett hur svåra straff som utdelas i denna värld är de inget i jämförelse med Nästa världs straffar.

 

Alltså är denna handlig, oavsett, förkastlig och förbjuden och botemedlet för det är tawba (sann ånger) som innefattar att man ångrar sig uppriktigt och håller sig från att åter falla i denna onda cirkel av shaytans (djävulen) verk. Det gäller att förstå och inse att inget ”nöje” är tillräckligt viktigt och värdig att förtjäna Guds vrede och ickebelåtenhet – detta är ett för högt pris för vad man än ställer den emot!!

Vidare finns det många praktiska saker och råd att ta till:

För det första – och detta gäller för alla typer av otillåtna eller orekommenderade handlingar – så vet man oftast bäst själv vilka situationer och omständigheter som utlöser och sätter igång infallandet i den otillåtna handlingen exempelvis kan det i detta fall vara särskilda tider på dygnet, ensamhet, fantasier som tillåts fladdra omkring fritt och dra en med sig till fördärvet… när man identifierat dessa så gör man bäst i att undvika de – här är det viktigt att inte lura sig själv för det kan finnas en tendens att man hamnar i shaytans (djävulen) fällor då han tar varje tillfälle i akt för att sätta käppar i hjulet särskild på vägen till tawba då han gör sin bästa kraftansträngning för att förhindra att människan vänder tillbaka till sin Gud och får sina synder förlåtna.

 

Vidare är fasta – och överhuvudtaget att tänka på vad och hur mycket man äter och att inte överkonsumera mat – och Koranrecitering och andra rekommenderade handlingar samt att förstärka sin relation till Gud och städigt känna Hans närvaro omkring sig är några handlingar som starkt rekommenderas som hjälpande botliga återgärder att ta till.

 

Det finns så mycket mer att diskutera och framföra kring ämnet men vi nöjer oss med detta för nu och hoppas att detta är ett tillräckligt helhetssvar på frågan och du är välkommen att eventuellt återkomma med ytterligare frågor.

 

Vi bifogar även denna länk: http://noorislam.net/index.php?option=com_smf&Itemid=174&topic=1576.0
här har frågan diskuterats en del tidigare och vidare har en broder bifogat en artikel som kan vara intressant att ta del av och varigenom frågan belysts ytterligare. För övrigt kan man även vända sig till sin marji’ (den rättslärd som man efterföljer) där man finner själva fatwa (lagen) i frågan.

Må Gud beskydda oss alla från allt som driver oss bort från Honom och välsigna, vägleda och stärka oss alla till allt som för oss närmare Honom och förlåta oss våra synder, vid Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner käre syskon
Med vänlig hälsning/Den Väntades Vänner