Får gravida kvinnor fasta ? Jag får inte azan i mitt huvud?

Fråga:
Selam aleykum min kära bror är glad att ramadan har kommit och ger oss gledje i hjärtat som Allah har gjort de möjligt för oss.

Kära bror jag sitter här och försöker kolla och lära mig hur jag ska utföra alla saker på rätt sätt och så vidare. då menar jag Adhan och bönen .
Mina frågor till dig kära bror är.
1:a Får gravida kvinnor fasta ?
2:a Kära bror jag vill veta när det gäller adhan för de finns saker och ting som jag inte får i huvud på mig sumhanallah.
För när man hör nån som kallar Böneuttropet som tex när han säger
Hayya al as-salah
Hayya al as-salah
hayya al al-falah
hayya al al-falah här finns det nått som man ska säga men jag förstår inte i prencip vad man ska säga -. eller när man göra adhan på morgonen
så finns de nått som kan också ska säga men jag vet inget kära bror hoppas du kan hjälpa mig.

och 3:e frågan bror när de gäller Alla 5 böner tider då vill jag veta vilka man ska säga högt och vilka man ska säga tyst. och sen vill jag även veta hur många sunnah ska jag göra efter eller förre på alla bönertider, Selamu aleykum min kära bror hoppas att du kan hjälpa mig inshallah bror.

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Wa alaykum as-salam wa rahmatollah wa barakatoh kära syskon
All tacksamhet och lovprisande hör sannerligen till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland Hans barmhärtighets stora bjudning under den heliga och välsignade månaden Ramadan!

Det var ett tag sen sist; inshaAllah är du vid bästa hälsa och tro!

Vad gäller din första fråga så beror det på! Så länge det inte är skadligt för mamman och barnet är det ok. Men om det finns risk att kvinnan och/eller fostret tar skada på något sätt av fastan eller det finns en uppriktig rädsla för att de ska ta skada, så får inte den gravida kvinnan fasta. Det kan skilja sig från kvinna till kvinna och även beroende på i vilket skede graviditeten är så kvinnan måste avgöra själv om hon klarar att fasta eller inte och det kan vara så att hon prövar första och ser efter hur det går helt enkelt. Många kvinnor känner under sin graviditet att de inte klarar fastan och då fastar de inte under hela eller en del av månaden. Då får de bara ta igen fastan snarast de klarar av det. Det kan vara före kommande månaden Ramadan för en del medan en del känner att de inte klarar detta medan de ammar sitt barn eller att mjölken reduceras och barnet inte blir mätt, så då väntar de med att fasta tills efter amningsperioden. Alltså, beror det på varje kvinna som själv måste avgöra sin kapacitet och avgöra utifrån sig själv och sitt fosters bästa och sedan ta igen de dagarna hon missat av månaden Ramadans fasta, snarast möjligt!

När det gäller din andra fråga, till att börja med så är det som du refererar till – azan (böneutropen) och iqama (böneupprättningen) – två av mustahab (rekommenderade) handlingarna som man kan utföra inför salat (bönen). De är alltså inte wajib (obligatoriska) utan mustahab (rekommenderade) vilket innebär att om man utför de så får man thawab (belöning) men om man låter bli så får man inte något thanb (straff). Med detta sagt så är det mycket bra att försöka utföra dem då de är mustahab. Och så går det till:

Först azan (böneutropet) – precis som man kan höra det på TV och sedan iqama (böneupprättningen) som är väldigt lik men skiljer i antalet av några fraser och de står i fetstil.

Azan (böneutrop)
Thikr (sägelse i Guds hågkomst upprepad uppriktigt och hjärtligt) på arabiska Translitteration Innebörd Antal gånger
الله اَکبَر Allah-o akbar Gud är störst x 4
أشهَدُ أن لا إلهَ إلّا الله Ashhad-o an la ilah-a ella Allah Jag vittnar att det inte finns någon gudom utom Allah [Gud] x 2
أشهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله Ashhad-o anna Mohammad-an Rasool-o-llah Jag vittnar att Mohammad(S) är Guds Sändebud x 2
أشهَدَ أنَّ عَلِياً وَليُ الله Ashhad-o anna Ali-an Wali-o-llah Jag vittnar att Ali(A) är Guds [utvalda vän och] förmyndare x 2
حَيَّ عَلی الصَّلاة Hayya ala as-salat Skynda till bönen x 2
حَيَّ عَلی الفَلاح Hayya ala al-falah Skynda till frälsningen x 2
حَيَّ عَلی خَيرِ العَمَل Hayya ala khair el-’amal Skynda till den bästa av handling x 2
الله اَکبَر Allah-o akbar Gud är störst x 2
لا إلهَ إلّا الله La ilah-a ella Allah Det finns ingen gudom utom Allah [Gud] x 2
Iqama (böneupprättningen)
الله اَکبَر Allah-o akbar Gud är störst x 2
أشهَدُ أن لا إلهَ إلّا الله Ashhad-o an la ilah-a ella Allah Jag vittnar att det inte finns någon gudom utom Allah [Gud] x 2
أشهَدُ أنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ الله Ashhad-o anna Mohammad-an Rasool-o-llah Jag vittnar att Mohammad(S) är Guds Sändebud x 2
أشهَدَ أنَّ عَلِياً وَليُ الله Ashhad-o anna Ali-an Wali-o-llah Jag vittnar att Ali(A) är Guds [utvalda vän och] förmyndare x 2
حَيَّ عَلی الصَّلاة Hayya ala as-salat Skynda till bönen x 2
حَيَّ عَلی الفَلاح Hayya ala al-falah Skynda till frälsningen x 2
حَيَّ عَلی خَيرِ العَمَل Hayya ala khair el-’amal Skynda till den bästa av handling x 2
قَد قَامَت الصَّلاة Qad qamat as-salat Nu har bönen upprättas x 2
الله اَکبَر Allah-o akbar Gud är störst x 2
لا إلهَ إلّا الله La ilah-a ella Allah Det finns ingen gudom utom Allah [Gud] x 1

Gällande din tredje fråga, så för en man gäller det att be Fajr/Sobh (morgon), Maghrib (skymning) och Isha (kväll) med något högre hörbar röst, medan Dhor (middag) och Asr (eftermiddag) bönerna ska bes med lägre röst. För en kvinna å andra sidan så ska alla böner bes med lägre röst; hon kan dock be de bönerna som mannen ber med högre röst, med något högre röst också om hon vill men förutsatt att det inte finns någon icke-mahram (religiöst främmande man; exklusive make, far i stigande led – farfar, farfars far etc., son i nedgående led – sonson, sonsons son, bror, mor-/farbror i stigande led, syster-/brorsson) hör henne. Däremot är det wajib (obligatoriskt) för mannen att be de tre bönerna som nämndes med högre hörbar röst.

Gällande din sista fråga så kallas dessa mustahab (rekommenderade) böner som man kan be med wajib (obligatoriska) bönerna för Nafila och i plural Nawafil. Dessa är enligt följande:

Nafila Sobh (morgonens rekommenderade bön) – 2 rak’at (böneenheter), före salat Fajr/Sobh (morgonbönen).

Nafila Dhohr (middagens rekommenderade bön) – 8 rak’at, före salat Dhor.

Nafila Asr (eftermiddagens rekommenderade bön) – 8 rak’at, före salat Asr.

Nafila Maghrib (skymningens rekommenderade bön) – 4 rak’at, efter salat Maghrib.

Nafila Isha (kvällens rekommenderade bön) – 2 rak’at, efter salat Isha.

Nafila al-Layl (nattens rekommenderade böner) känd som Salat al-Layl (Nattbönen) – 8 rak’at + 2 rak’at kallad Shaf’ + 1 rak’at kallad Witr, rekommenderad tid efter midnatt och helst innan Fajr.

Sammanlagt är dessa 34 rak’at; dubbelt så många som wajib (obligatoriska) bönernas rak’at tillsammans. De bes två rak’at (böneenheter) åt gången precis som en vanlig Fajr (morgonbön). Exempelvis om en nafila är 8 rak’at så ber man först två – precis som vanlig morgonbön (se: http://duaa.se/?page_id=397 ) – sen nästa två o.s.v. efter varandra tills det blir 8 sammanlagt.

Det som bör nämnas här är att det är sobhanAllah (prisad och fri från brister äro Allah (Gud)) mashaAllah (vad än Hans vilja är så sker) bra att du gärna vill be dessa rekommenderade böner utöver de obligatoriska; dock är har Profeten(S) och hans hushåll Ahl al-Bait(A) rekommenderat oss att be dessa böner och samtidigt rekommenderat att göra det med hjärtats närvaro och inte anstränga sig för mycket så att man Gud förbjude skulle utveckla en olusts känsla och tycka att det är jobbigt. Så det kan vara bra att börja med små steg och de allra mest rekommenderade tills det vans in och sedan öka steg för steg då enligt hadith så är en liten handling som man upprätthåller och alltid utför med hjärtlig närvaro mer värd än många handlingar som man inte står fast vid eller utför utan hjärtlig närvaro.

Nawafil är som sagt mustahab (rekommenderade) och bland dessa är i synnerhet Salat al-Layl högst rekommenderat – och man kan börja med att be de sista 2 Shaf’ rak’at + 1 Witr rak’at (i vars qonoot man ber om förlåtelse för sig själv och sina troende syskon) till att börja med om det känns enklare och sedan utöka.

Mellan Maghrib och Isha bönen finns även en mycket rekommenderat bön kallad Salat al-Ghufayla som är 2 rak’at och även den högst rekommenderad.

– Den första rak’at (böneenheten), inleds med surah Fatiha [al-Hamd] och därefter följande vers:

وَذَا النُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ

Wa than-Noon-e eth thahab-a mughadhiban fa thann-a an lan naqder-a alayh-i fa naada fi th-tholomat-e an la ilah-a ella ant-a subhanak-a enni konto min adh-dhalemin

”OCH [MINNS] honom [som slukades av] en väldig fisk. Han övergav [staden] i vredesmod och trodde att Vi ingen makt hade över honom. Men [när han hade fått sitt straff] ropade han i [sin förtvivlans] mörker: ’Ingen gudom finns utom Du! Stor är Du i Din härlighet! Jag har i sanning handlat orättfärdigt.'” (den heliga Koranen 21:87)

– Den andra rak’at, inleds med surah Fatiha och därefter följande vers:

وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لاَ يَعْلَمُهَا إِلاَّ هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلاَّ يَعْلَمُهَا وَلاَ حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الأَرْضِ وَلاَ رَطْبٍ وَلاَ يَابِسٍ إِلاَّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ

Wa ’endah-o mafateh-ol-ghayb-e la ya’lamoha ella howa wa ya’lam-o ma fi-l-barr-e wa-l-bahr-e wa ma tasqot-o men waraqat-en ella ya’lam-o-ha wa la habbat-en fi dholomat-el-ardh-e wa la ratb-en wa la yabes-en ella fi ketab-en mobin

”Han har nycklarna till den dolda verkligheten; ingen känner dessa [ting] utom Han. Han vet vad som finns på marken och i havet; inte ett löv faller utan Hans vetskap och varken fröet, [dolt] i jordens mörker, eller det gröna [strået] eller det som vissnat, saknas [bland det som har upptecknats] i Guds öppna bok.” (den heliga Koranen 6:59)

– Och under Qonoot läses följande duaa (åkallelse):

اللهُمَّ إني أسئَلُک بمَفاتِح الغَيب الَّتي لا یَعلَمُها إلّا أنت أن تُصَلي عَلی مُحَمَّد وَ آل مُحَمَّد وَ………………….. اللهُمَّ أنتَ وَليُ نِعمَتي وَ القادِرُ عَلی طَلِبَتي تَعلَمُ حَاجَتي فَأسألُکَ بِحَقِّ مُحَمَّد وَ آل مُحَمَّد لَمّا قَضَيتَها لي

Allah-omma enni as’alok-a be mafatih al-ghayb allati la ya’lam-o-ha ella ant an tosalli-a ala Mohammad-en wa Aal Mohammad wa ………här kan man be om vad man vill; sedan fortsätter man:…….. Allah-omma ant-a wali-o ne’mati wa al-qader-o ala talebati ta’lam-o hajati fa as’alok-a be haqq-e Mohammad-en wa Aal Mohammad lamma qadhayta-ha li

”O Allah, jag ber dig vid nycklarna av det fördolda vilka ingen vet [har kunskap] om utom DU, att DU ska skicka Dina välsignelser över [Profeten] Mohammad(S) och hans hushåll [Ahl al-Bait(A)] och ………………….här kan man be om vad man vill; sedan fortsätter man:……………. O Allah, DU är förmyndaren [som skänkt mig] välsignelser [mitt livsuppehälle] och den Mäktige över min förfrågan [önskemål och bön], DU vet [har kunskap] om mitt önskemål [förfrågan] så jag ber Dig vid sanningen [rätten] av [Profeten] Mohammad(S) och hans hushåll [Ahl al-Bait(A)] att DU beviljar det för mig”

Dessa skulle kanske vara bra att börja med Salat al-Layl och Salat al-Ghufayla som sagt – må Gud acceptera inshaAllah!

Må Gud förlåta oss alla våra synder och vägleda, stärka, hjälpa och välsigna oss till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) för att komma Honom närmare i synnerhet under den heliga månaden Ramadan i sann förberedelse och väntan på vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara återkomst inshAllah!

Inkludera oss i dina böner syskon i synnerhet under månaden Sha’bans slutliga timmar och under månaden Ramadan

Må den vara mubarak över dig och oss alla inshaAllah

Den Väntades Vänner