När inträffar månaden Ramadans första dag i år?

Fråga:
När inträffar månaden Ramadans första dag i år?

Svar:
I  Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam kära syskon

All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland Hans barmhärtighets stora bjudning under månaden Ramadan!

Som vi besvarade andra syskon: så som du vet så fastställs den Islamiska kalendermånaden beroende på månen och närmare bestämt beroende på om man skådar månen eller inte. Så exempelvis vilken dag det är som blir månaden Sha’bans sista dag och vilken dag som månaden Ramadans inleds beror dels på månskådningen och dels på marji’s fatwa (rättsutlåtande) i frågan.

Preliminärt tros månaden Ramadan inledas troligtvis lördag, eller möjligen söndag senast – beroende på om månen skådas och beroende på marji’ens fatwa.
Och när den första dagen av månaden Ramadan är i Sverige kommer inte vara säkert förräns det redan inträffat då månen sällan brukar gå att se på första dagen av månaden.

Det som händer är att det uppstår en shakk-dag på lördagen där det ännu inte är säkert om det är månaden Ramadan eller inte. Det man gör då är att fasta lördagen och ha som niyyah (asvikt) att man fastar sista dagen av månaden Sha’ban – har man qadha’ (ta igen-fasta d.v.s. obligatoriskt fasta som man missat från tidigare år och är obligerad att ta igen) så fastar man med avsikten ”en qadha-fasta på sista dagen av månaden Sha’ban” och har man inte qadha’ så får man fasta det som mustahab (rekommenderat) – vilket är högst belönat. Sen efteråt, om det visar sig att lödag är/varit den sista dagen av månaden Sha’ban så har man fastat det som qadha’ eller mustahab och får thawab (belöning) för det inshaAllah. Om det däremot visar sig att lördagen är/var den första dagen av månaden Ramadan så ändrar man sin niyyah till ”fasta av första dagen av månaden Ramadan” och det är tillräckligt för att det ska räknas som det inshaAllah – Gud vet bäst och Han är den Barmhärtigaste av barmhärtiga och accepterar våra ansträngningar i Hans väg inshaAllah!
OBS! Man får inte ha en vacklande niyyah och tänka från början ”jag fastar med avsikten att om det är månaden Sha’ban så ska det räknas som månaden Sha’ban och om det är månaden Ramadan så ska det räknas som månaden Ramadan” utan man ska från början ha niyyah ”jag fastar qadha’/mustahab månadens Sha’bans sista dag” och sen om det visar sig ha varit månaden Ramadan så ändrar man sin niyyah. Alltså ändra niyyah mitt i och även efter går bra, men inte vacklande antingen eller/om niyyah.

Hur man rent praktiskt får till slut reda på vilken dag som är den första Ramadan i Sverige enligt ens marji’? Man måste kontakta och ringa moskéförsamlingen som kommer ge besked om vad som gäller så fort de själva vet. Har du tillgång din lokala moskéförsamling i staden där du bor så kontakta dem, annars kan du nå moskéförsamlingen i Stockholm via http://www.imamalicenter.se/ där du även hittar telefonnr. De händer att de även ibland har beskedet inspelat på telefonsvarare men annars svarar de på telefon. Och samma sak gäller även inför Eid-dagen!

InshaAllah så klarnar allt med vår väntade Imams(AJ) ankomst så be Gud, före allt annat, för påskyndandet av hans faraj (befriande ankomst) inshaAllah!

Må Gud förlåta oss alla våra synder och vägleda, stärka, hjälpa och välsigna dig och oss alla i synnerhet under månaden Sha’bans slutdagar och under den heliga månaden Ramadan till det sanna följet av Hans älskade Profet(S) och Ahl al-Bait(A) i uppriktigt effektiv förberedelse och väntan inför vår väntade Imams(AJ) efterlängtade och alltmer snara återkomst inshaAllah så att vi må vara bland deras följe och vänner inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner kära syskon i synnerhet under dessa heliga dagar och nätter
Månaden Ramadan mubarak över dig och din familj och alla våra syskon och oss alla inshaAllah (på förhand)
Den Väntades Vänner