När måste man fasta om man är tjej?

Fråga:
När måste man fasta om man är tjej?

Svar:
I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn

Salam kära syskon

Den obligatoriska fasta som är föreskriven för varje muslim som nått ”bologh” (religiöst mogen ålder) då plikter börjar gälla –  flickor vid 9 års ålder och pojkar 15 ungefär – är fastan under månaden Ramadan. Både män och kvinnor/pojkar och flickor som uppfyller villkoren har som plikt att fasta under denna välsignade månad. Skillnaden ligger i att flickor p.g.a. sin månadliga menstruation inte kan fasta hela månaden utan avbrott då de någon gång under månaden lär få sin mens. Under de 3-10 menstruationsdagarna får flickor/kvinnor inte fasta utan hålla räkningen på antalet menstruationsdagar för att ta igen de dagarna efter månaden Ramadan och innan nästkommande månaden Ramada året därpå. Alltså om en kvinna har mens i 7 dagar under månaden Ramdan så ska hon inte fasta de sju dagarna utan efter att ha blivit ren och utfört ghusl (rituell tvättning), slutföra månaden Ramadans ordinarie fasta och efter att månaden Ramadan är slut, ta igen de sju dagarna någon gång då hon själv anser sig kunna – enda saken är att man ska ta igen de sju dagarna innan nästa månaden Ramadan hunnit komma; alltså fortast möjligt!

Utöver detta så finns det även tider då just kvinnor – exempelvis gravida eller de som precis haft sin förlossning eller mödrar som ammar – slipper fasta men fastan ska då tas igen fortast möjligt!

Förutom gällande månaden Ramadan eller ta-igen-fasta så finns det allmänt sett ingen annan obligatorisk fasta för varken män eller kvinnor/pojkar eller flickor utan det finns många dagar under året då fasta är mustahab (rekommenderat)!

InshaAllah är detta svar på din fråga och må Gud välsigna dig och oss alla till att fullfölja och utföra våra plikter i Hans väg på bästa möjliga vis inshaAllah!

Inkludera oss i dina böner syskon
Den Väntades Vänner