Tron på livet härefter, den mest äldsta tron

Tron om Guds enhetlighet och tron på domedagen är grunderna av sann tro. Alla profeter från den första Profet Adam(A) till den sista, Profet Mohammad(S) förmedlade dessa läror till deras folk.

Beviset på livet härefter kan hittas i böcker om antropologi och arkeologi. Vetenskapsmän har upptäckt att nästan alla förhistoriska samhällen trodde starkt på att människan färdades till en annan värld efter denna värld. Även idag så tror de mest primitiva stammarna fast på livet härefter. I de urgamla gravarna har arkeologerna hittat hur gravarna byggts till hem där lager av mat har samlat för att de döda ska kunna nyttja i nästa liv.

Amerikanska urbefolkningen, indianerna kom till Amerika mellan årtalen 26000 och 13000 år sedan. De hade på sig skin och mockasin med tama hundar, som var en tro på efter livet och respekten för döden.

Detta spann av tro över hela världen som går tillbaka till roten av mänskligheten bevisar att Hazrat Adam(A) hade lärt ut denna sanning till sina barn. Denna sanning har bevarats av alla hans ättlingar genom tiderna, dock har denna sanning förvrängts detaljerna på grund av okunskap.