Vågskålen

Tron att det kommer att finnas är vågskål på domedagen som kommer att väga de goda och onda gärningarna är något som alla muslimer är ense om eftersom det är nämnt i flera verser i den Heliga Koranen såsom:
”På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. [Allt,] till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkning på allt.” (Den heliga Koranen 21:47)

Imam Sadiq(A) sa: “ Med ‘vågskålen’ så menas profeten(S) och hans efterträdare(A). Det kommer att finnas en grupp människor som kommer att få gå till paradiset utan att ifrågasättas för deras gärningar. Och sannerligen kommer Allah(SWT) säga till hans följeslagare, från den först födda till den sista, om deras gärningar. Han kommer göra det samtidigt och alla kommer att få höra deras egna fall. Alla kommer att tro att Allah(SWT) pratar bara med dem ensamma, inte till någon annan. Att Allah(SWT) kommer att prata med alla individuellt kommer inte hindra honom att prata med andra samtidigt.
Och Allah kommer att färdigställa allas räkningar, från den först födda till den sista, på en halv timma enligt jordiska tiden. Och Allah(SWT) kommer att lägga fram allas böcker(där gärningar är redovisade). Den kommer att avslöja allting, från det minsta till det största. Allah(SWT) kommer att göra människan själv till sin granskare och domare[1]. [och en röst skall säga:] ”Läs nu din bok! I dag behövs ingen annan granskare av räkenskapen för dina handlingar än du själv.” (Den heliga Koranen 17:14)

Några verser om vågskålen:
”Den Dagen skall [allt] vägas med sanningens våg och det skall gå dem väl i händer vilkas vågskål [med goda handlingar] väger tungt; förlorarna är de vilkas vågskål väger lätt, de som genom att förneka Våra budskap har förverkat sina själar.” (Den heliga Koranen 7:8-9)

”På Uppståndelsens dag skall Vi ställa fram rättvisande vågar och ingen skall då lida den minsta orätt. [Allt,] till och med det som väger så litet som ett senapskorn, skall Vi dra fram i ljuset. Det är Vi som bäst håller räkning på allt.” (Den heliga Koranen 21:47)

Vad är “vågskålen”?
Det finns tre tolkningar:
1. Med vågskålen så menas ”Guds rättvisa”
2. Profeten och imamerna som kommer att döma människorna på domedagen.
3. Allah(SWT) kommer att ersätta våra gärningar med något materialistiskt för syftet att kunna väga dem på vågskålen.

Alla av dessa tolkningar kan vara korrekta, men förutom det kan alla tre tolkningar existera samtidigt.

Första punkten säger sig själv, oberoende av vad det betyder så kommer Guds rättvisa alltid att vara en faktor.

Gällande andra meningen så behövs den förklaras lite. Ordet Mizan (mätskål) har en huvudsaklig betydelse (en enhet som dömer andra saker, mäter dom eller väger dom). Mät instrumentet kan ha vilken skepnad som helst (kan mäta för att finna längden, vikten, volymen, massan, tiden, temperaturen mm). Det kan även vara ett instrument utan ett materialistisk skepnad såsom logik som också kallas för ’Mizan’ för att den mäter korrektheten av ett argument. Så vi har Mizan i olika skepnader som dessutom mäter olika saker.

På domedagen kommer människorna att mätas enligt deras tro och misstro och deras goda och onda gärningar. Med andra ord betyder det ifall människan följde guds profet och imamerna. Därför kommer profeten och imamerna vara ’Mizan’ på domedagen.

Nu till tredje betydelsen. Iden att vågskålen kommer att väga gärningar i form av materialistiska saker var inte accepterad av flera lära förr i tiden. De sa att gärningar inte hade en kropp som skulle kunna att mätas. Men det fanns flera lärda såsom Allamah Majlisi som sa ” Vi tror på ’Mizan’ och lämnar betydelsen av den till tolkarna av koranen (profeten och imamerna). Vi lämnar det inte till oss själva att avgöra det som inte har förklarats tydligt för oss. (av profeten och imamerna) [2].

Han menar att vi ska tro på att det kommer att finnas en ‘Mizan’ på domedagen. Men eftersom traditionerna inte specificerar vad det är så ska vi inte tolka det och låta det vara Profeten och Imamernas kunskap. Vi ska se ’Mizan’ som sanning och tro på den. Idag kan vi inte mäta sanning precis som man aldrig har kunnat göra det.

Människan med dess begränsningar har uppfunnit apparater som mäter känslor av en människa. Inte bara det, man kan mäta hur en arme uppför sig och till och med ett land. Man kan se trender och ett framtida uppförande. Det som man gör är att självklara exempel och dessa omvandlas till symboler och siffror. Detta data matas sedan in i en dator som gör uträkningarna och bedömningarna. Om människan kan göra något sådant då kan Allah(SWT) göra det utan någon tvekan.


[1]. Kitabu ’ul-l’tiqadat, kapitel 28

[2]. Biharu ’l-anwar, volym7. sidan 253