Att tänka på innan sexuella relationer

Det är viktigt att man och fru innan giftermål tänker på vad deras mål är med äktenskapet? Varför de vill skaffa sig barn? Hur de vill att deras barn ska vara? Vill de ha ett barn som lyder sin Herre eller ett barn som inte känner till Gud?

Naturligtvis önskar man sig som föräldrar att ha det förstnämnda. Med tanke på detta är det viktigt att paret har Gud i åtanke även vid sitt sexliv och inte glömmer att omnämna Honom. Detta eftersom människans hjärta blir stilla och lugn av Guds namn. ” är det inte så att då Guds namn nämns blir människohjärtat stilla?” (Koranen, 13:28). Påbörjar man ett närmande med Guds namn så kommer man ha en enorm ro som man annars inte har då blodcirkulationen får en normal rytm. Denna ro speglar automatiskt en positiv påverkan på det embryo som eventuellt kan bildas som resultat av detta närmande.

Utöver detta lägger islam en stor vikt på den själsliga och materiella födan som paret har innan närmandet. Naturligtvis påverkar en ohälsosam föda det eventuella fostret, men en haram (otillåten) mat har en mycket värre påverkan på fostret. Imam Hossein(A) säger i Karbala till kufaborna som stod emot honom och ville kriga mot honom och hans hushåll att: ”Era magar har fyllts med haram.” (Imam Hosseins(A) samlingstal, skriven av Mohammad Dashti, sid. 336, återberättelsens nr. 190). Denna återberättelse tydliggör kopplingen mellan ätandet av den otillåtna födan och det själsliga tillståndet hos en människa.

I den heliga Koranen poängteras också detta där Gud säger: ”… njut av allt [i livet] som är gott och sunt och lev rättskaffens…” (Koranen, 23:51). Även denna vers talar om kopplingen mellan den tillåtna födan och ett rättfärdigt levnadssätt. Därmed har det betonats många gånger att man ska använda sig av tillåten mat, och avstå från att äta otillåten föda men även tveksamma födor.

Om vi kollar närmare på Profetens(S) liv och hur Fatima Zahras(A) embryo bildades så ser vi att Profeten(S) innan närmandet till Khadijah(A), tillbad Gud under 40 dagar. Han ägnade sig åt att dyrka och fasta. Han bröt sin fasta varje dag med den maten som han fick från Paradiset. Det är efter ett sådant tillstånd som Fatima Zahras(A) embryo bildades. Det är bland annat av den anledningen som många av de lärda menar att man ska utföra speciella handlingar och dyrkans handlingar, samt fasta inför skaffandet av barn.

I samband med detta kan man tänka att dessa ritualer och planeringar endast gäller i de fall man planerar att skaffa barn. Dock är det av vikt att betona att det faktiskt är något som man bör ha med sig i sitt sexliv då det dels hjälper självaste paren sinsemellan, och dels skapar en rutin som förbereder dem inför den tid då de planerar att skaffa barn.