Tag Archives: heliga platser

Är det tillåtet (ja’ez) att filma moskéer och heliga platser?

Det är obligatoriskt (wajib) att följa de order som den heliga platsens ledning ger angående denna fråga. (Seyyed Sistani) Det gör inget ifall det inte vållar moskéns vanära och inte stör böneförättarna. (Ayatollah Makarem Shirazi)