Tag Archives: Jizya

Vad är syftet med Jizya?

Fråga: Syftet med Profeten Mohammads(S) profetskap var att vägleda människor och visa dem den rätta vägen, som är sammanhängande med spiritualism, medan vi å andra sidan ser i de Islamiska lagarna sådant som inte är enligt det verkliga syftet med Islam (att vägleda människor på den rätta vägen) såsom det visar sig: ”Om de kristna […]