Tag Archives: rätt

Har andra religioner rätt?

Fråga: Eftersom Islam uteslöt alla andra religioner, varför anses det i en del Koranverser att alla människor och samhällen i denna värld – vare sig muslimer, judar eller kristna osv., är frälsta människor om de tror på Allah(SWT) och utför goda gärningar. Koranen säger: ”… ja, [alla] som tror på Gud och den Yttersta dagen […]