Beundran av Ahl al-Baits(A) fiender

Fråga:
Ibland kan man tycka att Ahl al-Baits(A) fiender (Nawasib) är duktiga på att propagera för sin ideologi och beundra det fastän man ogillar deras åsikter och hållning. Är detta ok?

Svar:
I Guds Namn

Salam.

Imam Sadiq(A) har sagt: ”Ljuger den som påstår älska oss men inte tar avstånd från våra fiender!” (Bihar al-Anwar volym 27 s 58)

Denna hadith är bara ett av många med samma kärnbudskap från våra ma’soomin(A). Ta avstånd (bara’at) omfattar Guds och Profetens(S) och Ahl al-Baits(A) fienders ideologi; det inkluderar även deras sätt och allt deras. Även något så enkelt som beundran för hur de gör och vad de åstadkommer kan bli ett Shaitanisk frö i hjärtat som innan man vet ordet av börjar gro och haka fast sina rötter.

Tror vi verkligen att Guds och Profetens(S) och Ahl al-Baits(A) fiender är batil?!

”Gud i en talande liknelse beskriver batil som skummet på vatten som visserligen syns och märks och låter men som i slutändan går upp i intet.” (Den heliga Koranen 13:17)

Deras skenbara ”framgångar” är inget annat än skum på vatten och hägring som aldrig blir verklig.

Tror vi verkligen att allt kheir är hos Gud och Profeten(S) och Ahl al-Bait(A)?! Att allt är i Guds händer och allt det goda strömmar genom Profeten(S) och Ahl al-Bait(A)?! Att ”den som följer er [Ahl al-Bait(A)] är frälst och den som är fiende till dem förgås”?!

Att ”haqq är med er, och i er, och av er, och till er, och ni är dess ahl och dess källa”?! Läs Ziyarat Jami’a Kabira!

Var försiktiga; wilayat Ahl al-Bait(A) i allt; från innehåll till sätt & avståndstagande från deras fiender i allt; från innehåll till sätt till allt! Var rädda för att känna någon som helst beundran ens för vad de gör eller hur de gör eller hur många de får med sig.

Syskon; var rädda för det lilla fröet av beundran eller viljan att ta efter deras sätt; det som Shaitan planterar i det omedvetna och dess förgiftade grenar som smygande sprider sig och vad det kan Gud förbjude leda till.

Alla behöver göra mer än vi gör; vår Imam(AJ) väntar! Vad är det vår Imam(AJ) skulle vilja att vi gör? Både på den direkta fronten – gruppen som tas upp i det här fallet – men också på den indirekta som är ännu viktigare – i vår vardag varje dag varje stund?

Må Gud vägleda oss och påskynda hans ankomst inshaAllah!

Inkludera varandra i era böner syskon!