Category Archives: Tawalli & Tabarri

Beundran av Ahl al-Baits(A) fiender

Fråga: Ibland kan man tycka att Ahl al-Baits(A) fiender (Nawasib) är duktiga på att propagera för sin ideologi och beundra det fastän man ogillar deras åsikter och hållning. Är detta ok? Svar: I Guds Namn Salam. Imam Sadiq(A) har sagt: ”Ljuger den som påstår älska oss men inte tar avstånd från våra fiender!” (Bihar al-Anwar […]

Tawalli och Tabarri

Fråga: Vad är innebörden av Tawalli och Tabarri som är en del av trosartiklarna som vi lärt oss? Kan vi agera utifrån dem i modern tid? Svar: I stora drag är Islam likt ett blommande träd vars rötter motsvarar trosprinciperna och där de praktiska lagarna är likt grenar . Vanligen nämns tio religionsgrenar. Likaså är […]