Category Archives: Hajjupplevelser

Själens uppvaknad

Det här var ett annat land och landskap. Den stora moskén med de höga väggarna låg mitt i en dal omgiven av berg vars toppar var bebyggda med höga moderna hotell. Det var mycket som var annorlunda här och mycket mer kändes annorlunda. Att se alla typer av människor, män och kvinnor av alla åldrar, […]

Min Hajj Resa

Jag var student och besluten att jag ville åka till den andliga pilgrimsfärden. Det såg inte så bra ut eftersom jag ville betala för hela resan själv. Samtidigt hade just det året förändrats på flera sätt som hade gjort att utgifterna hade ökat. Men denna beslutsamhet gjorde att all hjälp kom från Allah(SWT) som öppnade […]

Den Gudomliga resan!

En dag kvar till att ta första steget i den heliga vallfärden, kroppen är fortfarande kvar i Göteborg men själen ha redan flugit och känns som om den befinner sig i Guds heliga hus. Sitter här och räknar timmer för att komma fram, längtan är obeskrivligt, längtar till att befinna mig bland de tre miljoner, […]

Hajj upplevelsen

I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Allt lov och pris tillkommer Gud, O min Herre skicka dina välsignelser över Ditt Sändebud(S). Det hela började med en djup och törstig längtan och slutade med ett farväl fyllt med glädjetårar. Med blandade känslor av hopp, rädsla och längtan skulle livets resa börja, Hajj. Förberedelserna var avklarade […]