Tag Archives: Allah

Varför har Allah(SWT) valt att använda uttryck för Sig själv i plural?

Fråga: Då Allah(SWT), den Allsmäktige, är En, unik och oförliknelig, och vet Sin enhet, hur kommer det sig att Han i den Heliga Koranen använder uttryck för Sig själv i plural? Svar: Användandet av första person plural (Vi) är ett tecken på storslagenhet och prakt hos den person (entitet) som talar och detta användande är […]