Tag Archives: avliden

Vilka av den avlidnes anhöriga har arvsrätt vid arvskiftet?

Fråga: Vilka av den avlidnes anhöriga har arvsrätt vid arvskiftet? Svar: Arvingar på grund av släktskap är tre grupper: Första grupp – är den avlidnes föräldrar och barn. Lever ej arvlåtarens barn tar arvlåtarens avkomlingar (så mycket man går ner i kedjan) arvlottet. Envar av dem som är närmast till den avlidne ärver och tills […]