Tag Archives: Kafir

Innebörden av ordet Kafir

Fråga: Vad betyder kafir? Svar: I Guds Namn Salam Begreppet kufr betyder att täcka för något – av intresse för kaffara diskussionen också då kaffara betyder något som täcker för och på det sättet gengäldar en synd. Kafir i religiös bemärkelse är av olika slag så t.ex. kafir från diin (religion) är inte samma sak […]