Tag Archives: muslimska månader

Muslimska månaderna

Fråga: Jag skulle vilja veta vilka de Muslimska månaderna är (namn) och när de inträffar? Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Salam kära syskon, All tacksamhet hör till Gud som väglett till, inspirerat och möjliggjort dessa arbeten och vi är glada och tacksamma till Honom för att dessa har kunnat vara till nytta […]