Tag Archives: zina

Varför är det haram med ”Zina”?

Fråga: varför är det haram med ”Zina”?vad ska man göra om man vill få bort synderna?   Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn Salam kära syskon All tacksamhet och lovprisande hör till Gud för Hans otaliga välsignelser däribland Hans religions påbud och föreskrifter som är till för människans bästa och för hennes frälsning! […]