Tag Archives: helvete

Hamnar man i helvetet eller paradiset?

Fråga: Hej jag undrar om vad som kommer att hända om man har gjort bode doligt och bra saker kommer man go i helvetet eller i paradiset? Svar: I Guds den Nåderikes den Barmhärtiges Namn I Hans Namn som i Sin oerhörda barmhärtighet hellre förlåter synder och vägleder Sina tjänare än straffar dem Salam och […]