Tag Archives: jamarat

Jamarats pelare har byggts om

Fråga I och med att Jamarats pelare har byggts om och dess bred, längd och höjd förökads, hur blir regeln för stenkastning mot de nya pelarna? Svar – Det räcker att man kastar stenen mot mitten av väggen. (Seyyed Sistani) – Det räcker att man kastar stenen i dess befintliga bassängen och även kan man […]