Category Archives: Medicin

Dygnsrytmen styrs av ljuset

  Forskningsresultat visar att den mänskliga kroppen har en biologisk klocka som styrs av hjärnans “suprachiasmatic nuclei (SCN)” vilken sitter i hypotalamus, ett område i hjärnan, beläget under talamus på undersidan av mellanhjärnan. Denna SCN har en inprogrammerad klocka av aktivitet och inaktivitet som helt enkelt fungerar som en biologisk klocka [1]. SCN är också […]

Hudens sensoriska egenskaper enligt Koranen & dagens vetenskap

  Människor var tidigare av uppfattningen att hela människokroppen är smärtkänslig, där hela dess in- och utsida kan känna av tillfogad smärta. Däremot, allteftersom vetenskapen om anatomi utvecklats, har det visats sig att det inte är kroppens alla organ som har förmågan att känna av smärta. Genom många års forskning kring denna fråga upptäcktes det […]

Varför äta halalslaktat kött?

Detta ämnesområde skulle kunna betraktas som en av de viktigaste frågorna som måste beröras och besvaras för att förstå innebörden av betydelsen med Halal. Med andra ord, är syftet att besvara följande fråga: varför måste muslimer äta Halal kött? Syftet med detta avsnitt är att beskriva de vetenskapliga skillnaderna som finns mellan Halal (nyttig och […]