Category Archives: Monoteism

Ett exempel på de filosofiska beviset för Skaparens existens

Detta bevis stöder sig på tre principer. Den första är det axiom som slår fast att varje verkan har en orsak som förorsakat den. Denna sanning inser människan instinktivt och den bekräftas av vetenskaplig induktion. Den andra principen slår fast att vid olika grader av möjlighet, fulländning och perfektion kan det mindre möjliga, mindre fulländade […]

Människan och Gud

Varje människa som begrundar sin omgivning kommer omedvetet fram till en stor och ovedersäglig sanning. Denna sanning är att en allsmäktig, vis och allvetande skapare måste finnas bakom all den skapelse som omger oss. Det måste vara så att en allsmäktig skapare måste ha skapat all den skönhet och storhet som vi kan finna i […]

Gud och världen

Tawhid ur en världslig syn omfattar enhetlighet, sammanhållning och harmonin mellan alla delar av universum. Eftersom systemet av skapandet är ett, och allt i det är relaterat till samma ursprung och källa, samtidigt som det inte finns någon mängd av gudar eller skapare, och eftersom alla beståndsdelar i världen är en del av samma helhet, […]

Guds enhet

Den islamiska trosläran uttrycks genom en bekännelse till två sanningar. Den första är att det inte finns någon annan gud (dvs. ingen annan värd tillbedjan) än Gud, Allah(SWT) och den andra sanningen är att Mohammad(S) är Hans budbärare. (LA ILAHA IL-LAL-LAH MOHAMMADUR-RASU-LUL-LAH). Muslimer tror på att Allah(SWT) är En. Han är begynnelsen och Han är […]

Guds vackra Namn

Asma’ollah al-hosna (Guds vackra namn) är namn och attribut som Gud tillskrivit sig själv. Gud säger i Koranen: ”Gud – ingen gudom finns utom Han; Hans är fullkomlighetens sköna namn” (Den heliga Koranen 20:8) Profeten(S) sade: ”Gud har nittionio namn, en mindre än hundra, den som kan de, inträder paradiset” [1]. En av anledningarna till […]

Tawhid

Det viktigaste i Islam är tron på Gud. Det finns bara En Gud, och det finns ingenting som liknar Honom. Detta kallas Tawhid. Tawhid betyder helt enkelt EN. Muslimer tror att Allah(SWT), som betyder den Ende Guden är EN på alla sätt, och det finns ingenting som liknar honom. Surah Ikhlas som man läser i […]

Bevisen på Guds existens

Att det finns endast en Gud kan man härleda genom flera bevisningar som i sin tur är väldigt nära sammanknutna till beläggen för Guds existens. De har delats in i främst tre huvudområden och Gud påpekar och påminner oss om alla tre även i Koranen.   1. Den inhemska instinktiva härledningen (borhan al-fitrah): Inom varje […]

Polyteism (shirk)

Mord, våldtäkt, barnmisshandel och folkmord. Dessa är några av de motbjudande brott som begås i vår värld idag. Många tycker säkert att dessa är de värsta tänkbara brotten som kan begås. Men det finns något värre än alla dessa brott tillsammans. Det brottet kallas shirk. Vissa människor ifrågasätter nog detta påstående. Men om man sätter […]

Vem är Allah?

Det arabiska ordet Allah(SWT) har ofta översatts till Gud på andra språk. Det har man gjort trots att Allah(SWT) är Guds egennamn och inte ett substantiv som man kan använda för att tala om olika Gudar som finns i olika kulturer. Man kan tex. inte använda Allah(SWT) på samma sätt som det svenska ordet gud […]

Monoteism

I Guds Namn Den enda, den enhetlige Han utan jämlike Störst i absolut mening Bortom föreställande Närmare än Närheten Kärleken och Ursprunget Den Allvetande, den Allsmäktige Den Nåderike, den Barmhärtige vars Barmhärtighet omfattar allt!! Gud är större än att kunna förstå; även att skriva de ovanstående orden – trots att de är inspirerade av Guds […]