Imam Baqir(A)

Gud ger styrka

En dag kom en man till Imam Baqir(A) ställde en mycket intressant fråga. Mannen: Tala gärna om för mig hur mycket styrka Allah(SWT) gett oss människor? Är det som så att Allah(SWT) gett oss absolut makt, ingen makt alls eller begränsad makt? Imam Baqir(A): Ställ dig upp. Mannen ställde sig upp. Nu, stå på ett ben. Mannen stod på ett ben. Imam Baqir(A): Nu, håll ditt andra ben i luften också. Mannen: Det kan jag inte göra, jag kommer att ramla ner. Imam Baqir(A): Allah(SWT) har gett dig så här mycket makt. Du har inte fått absolut makt och du…

Läs mer

Paradisets frukter

En kristen frågade vår femte Imam, Imam Baqir(A), hur det kunde vara sant det som Imamen en gång hade sagt angående paradisets frukter, att de inte skulle minska när man åt dem. Imam Baqir(A) sade att det var sant och att han skulle ge ett exempel på sådant som inte minskar trots att det används, i denna värld. Imam Baqir(A) fortsatte och sa att när ljuset från ett stearinljus används för att tända andra stearinljus, uppemot tusentals andra stearinljus, minskar inte ljuset på det första stearinljuset. Sensmoral: Bara för att man inte förstår något inom islam betyder det inte att…

Läs mer

Ledarskap

Imam Baqir(A), blev bland alla sina bröder efterträdaren till sin far, Imam Sajjad(A), fadern hade i sitt testamente utnämnt honom som efterträdare för ledarskapet över muslimerna. Han överglänste dem alla genom sina framstående kunskaper, ilm, sitt avhållsamma levnadssätt samt sitt ledarskap. Han var mest berömd och kunnigast bland sina bröder, och den som var bäst ansedd bland både icke-shia (amma) och Shia (khassa). Ingen bland sönerna till Imam Hassan(A) och Imam Hossein(A), visade samma begåvning i kunskap inom religion, i haditherna (traditionerna/återberättelserna), kunskap om Koranen och Profeten Mohammads(S) liv (sira) samt litterära färdigheter, som Imam Baqir(A) visade. De kompanjoner som överlevde…

Läs mer

En redogörelse av hans(A) bröder

Abd Allah son av Imam Sajjad(A), broder till Imam Baqir(A), var en man av förtjänster och en rättslärd man. Han rapporterade många (hadither) från sina förfäder, som i sin tur kom från Guds Profet(S). Folket berättade många traditioner rapporterade från honom, och återgav även historiska rapporter (athar) från honom. Bland dessa är: Ibrahim bin Mohammad bin Dawud bin Abd Allah al Jafar rapporterade å Abd al-aziz bin Mohammad al-Darawardis vägnar, å Umara bin Ghuzayyas vägnar å Abd Allah bin Ali bin al-Hosseins vägnar(A): Abd Allah bin Ali bin al-Hossein sa: Guds Profet(S), sade: ”Den grymmaste av män, är en som,…

Läs mer

Imam Sadiq(A) student bevisar: Imamat är vägledning som vi behöver

Basra är en stor stad och huvudentrén till Irak. Staden är belägen vid den nedre delen av floden Eufrat. Där, i en stor moske, brukade folk samlas för att diskutera olika delar av de Islamiska reglerna och lagarna. En berömd präst/kvinnopräst vid namn Amr Bin Ubeid predikade i ämnet Imamat (ett Islamiskt uttryck som syftar på ”ledarskap”av Imamer som följde Profeten Mohammad(S) i Islam (Islamisk ledarskap), enligt Shia övertygelse). Han var omgiven av en stor skara människor som frågade olika frågor om ämnet. Plötsligt, kommer en ung och intelligent student av Imam Sadiq(A) vid namn Hesham fram och deltar i ämnet. Han…

Läs mer

Imam Baqir(A)

Namn: Mohammad Titel: Baqir, Shakir, Hadi Kuniyya: Abu Jaffar Far: Imam Ali Sajjad(A) Mor: Fatima dotter av Imam Hassan(A) – den andre Imamen (Umme Abdullah) Födelse: den 1 Rajab år 57 e. H. (677 e Kr.) i Medina Martyrskap: den 7 Dhulhijah år 114 e. H. i Medina Begravd: i Janatul Baqi, Medina Han(A) föddes i Medina år 57 (676 e Kr) A.H. (Anno hijra). Han(A) dog 114 A.H. vid 57-års ålder. Han(A) var en ledande medlem i den Hashimitiska familjen, och ledande bland ättlingarna till Imam Ali(A). Han(A) blev begravd i al-Baqi en begravningsplats i Medina, Profetens(S) stad. Maymun al-Qaddah…

Läs mer

Kontakta oss


Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss

  • info@dvv.se

© 2017 Islamportalen