Category Archives: Islam

Bönen och dess villkor

Förberedelse till bön Bön eller salat inleds med att uttala avsikten eller “Niyyah”, vilket skall beskrivas längre fram. 1. Tider för de obligatoriska (fardh), fasta Bönetiderna I) Fajr (gryning) – före soluppgången, två rak’at II) Dhuhr (middag) – efter middag, fyra rak’at III) Asr (eftermiddag) – efter Dhuhr, fyra rak’at IV) Maghreb (afton) – efter […]

Några synpunkter på Islam som tillämpad religion

Handel Varje slags affärsverksamhet är tillåten utom hasardspel, handel med alkohol, gudabilder och andra förbjudna artiklar. Varor som säljs eller köps måste alltså vara lagliga och inte förbjudna i islamisk rätt som vin, fläsk, stöldgods etc. Ocker Räntor är förbjudna i islam. Det är dock tillåtet för muslimer att ta ränta från ickemuslimer. Giftermål Villkor […]

Islam och mänsliga rättigheter

Islams lära hävdar att människor har en moralisk skyldighet att leva i harmoni med varandra. Islam erkänner varje människas rättigheter, oavsett ras, färg eller tro och därför uppmanar Islam sina anhängare att visa respekt och tolerans gentemot de som inte delar samma tro. Profeten Mohammad(S) sa: ”Gud visar ingen barmhärtighet till den som saknar barmhärtighet […]

Jesus i Islam

Muslimer respekterar och hedrar Jesus Kristus(A). De anser honom vara en av Guds största budbärare till mänskligheten. Koranen bekräftas hans mirakulösa födelse och hans mirakulösa förmågor. Dessutom anses hans mor Maria(A) vara en av de mest rena och upphöjda kvinnor i hela skapelsen. Som Koranen säger: Och änglarna sade: ”Maria! Gud tillkännager för dig det […]

Islamiska uttryck och termer

A • Ahl al-Bait Profetens hushåll • Alayh as-salam (A) “Fred vare med honom” – ett uttryck som sägs efter profeter generellt eller en specifik profet eller Imamerna (A) • Ameen Arabiskt uttryck som innebär ”Må Gud acceptera” Kan används i icke-obligatoriska böner samt Gudomliga åkallelser. • Assalamu Alaykum “Fred vare med dig” – muslimsk […]

Trosartiklar (Furo-e-Din)

Furo-e-Din är vidare förgreningar som fastställer mer specifikt religiösa förpliktelser och medan de är främst nämnda och föreskrivna i helhet av Gud i den heliga Koranen, har Profeten(S) på Guds befallning anvisat i praktiken om hur man utför dessa och fastställt ramarna. • Bönen • Fastan • Pilgrimsfärden • Allmosan • Mana till goda gärningar […]

Islam – fredens religion

Islam är fredens religion. Det är uppenbart från enbart namnet. Både ordet ”Islam” (som är arabiskt) och ordet fred på arabiska – ”salam” – kommer från samma rot – ”salima”. Muslimer hälsar på varandra genom att säga frasen ”Salam Alakium” – fred vare över dig. Även de dagliga bönerna avslutas med samma mening. Ett av […]

Människans status i Islam

Främsta skapelsen: Människan är den främsta skapelsen av Gud. ”VI HAR sannerligen visat Adams söner stor heder. Vi har gjort det möjligt för dem att färdas över land och hav och försörjt dem med god och hälsosam föda och gynnat dem framför många av de andra varelser som Vi har skapat”. [surah Al-Isra’, 17:70] Född syndfri: […]

Meningen med livet

Vårt liv här på jorden har ett specifikt syfte; det [livet] är inte resultatet av en slump som skedde i naturen, eller ett straff för att ha ätit från det förbjudna trädet. Vi är här i enhetlighet med Guds plan: det världsliga livet är ett test, en chans att bevisa att vi är värdiga ett […]

Vad är Islam?

Islam innebär lydnad eller underkastelse av ens egen vilja till Allah(SWT). Normalt sett så underkastar sig mänskligheten till Allah(SWT) – denna instinkt skapades hos människan i samband med hennes födsel. I verkligheten så underkastar sig hela universum – stjärnorna, planeterna och oceanen – till Allahs(SWT) vilja genom dess ordnade system. Den moderna vetenskapen kallar detta […]